Tiedote
Turku

Ennakkoarvion mukaan liikenteessä menehtyneiden määrä oli vuonna 2017 koko Suomessa alhaisin vuosikymmeniin. Sama kehitys näkyi Lounais-Suomessa, jossa viime vuonna liikenteessä kuoli 23 ihmistä. Autokantaan suhteutettuna se on vähemmän kuin koskaan. 

"Paljon on edelleen töitä edessä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suunta on nyt kuitenkin oikea ja kohti nollavisiota”, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Lounais-Suomessa liikennekuolemien määrä väheni erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Satakunnassa jäätiin vuosista 2012 ja 2016 aavistuksen. Poliisin tietoon tulleiden loukkaantumisten määrä on Lounais-Suomessa pysynyt 2010-luvulla melko tasaisena, edelleen ollaan noin 900 henkilön tuntumassa.

Liikenneturvallisuustyö jatkuu aktiivisena

Lounais-Suomessa on yksittäisiä riskipaikkoja saatu vähennettyä huomattavasti ja onnettomuuksien kasautuminen tiettyihin paikkoihin on pudonnut alle puoleen vuoden 2010 lähtötasosta.

”Tässä näkyy järjestelmällisen liikenneturvallisuustyön vaikutus. Panostus liikenneturvallisuuteen on kannattanut ja kannattaa edelleen”, kiittelee liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Inhimillisen tuskan ja kärsimyksen ohella liikenneonnettomuuksista koituu myös turhaa rahallista menoa.

”Lounais-Suomessa kustannukset yhteiskunnalle olivat vuonna 2017 noin 222,6 miljoonaa euroa, joista alueen kunnille kohdistui suoraan noin 44,5 miljoonaa euroa pääasiassa erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina”, muistuttaa Heiskanen.

Tunnelimerkin tietämyksessä parantamisen varaa

Tunnelimerkki ja tunneli päättyy -liikennemerkit.

Liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä myös kannustaa kansalaisia kertaamaan liikennemerkkien merkityksiä. Esimerkiksi tunneli- ja taajamamerkkien tulkinnoista tulee yhä paljon kyselyjä Varsinais-Suomen tieliikennekeskukseen, ELY-keskukseen ja Liikenneturvaan.

”Tunnelin päättymisestä kertova merkki saattaa joskus huvittaa ja askarruttaa: tarvitseeko siitä todella ilmoittaa erillisellä liikennemerkillä, vai voidaanko olettaa tienkäyttäjän huomaavan tunnelin päättyvän muutenkin”, Heiskanen kertoo.

Vuodesta 2006 asti käytössä olleella tunnelimerkillä osoitetaan, että ajovalot on kytkettävä päälle, sekä kielletään U-käännös, peruuttaminen ja pysäyttäminen ilman pakottavaa syytä.

”Samat kiellot ovat Suomen moottoriteillä voimassa toki muutenkin. Alkavalla merkillä tulee aina olla myös päättyvä merkki”, muistuttaa liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto Turun tieliikennekeskuksesta.

Taajamamerkki sisältää nopeusrajoituksen

Taajama-alueen yleisrajoitus on 50 km/h.

Taajamaksi määritellään asutuskeskittymä, jossa asuu vähintään 200 asukasta ja asuinrakennusten etäisyys on enintään 200 metriä. Taajama saattaa olla siten hyvin erilainen maaseudulla ja kaupungeissa riippuen asutuskeskittymien koosta.

Tieliikennelainsäädännössä taajama-alueen yleisrajoitukseksi on asetettu yhteisesti 50 km/h. Taajamamerkin jälkeen voidaan käyttää aluerajoitusmerkkiä tai alhaisemman nopeusrajoituksen osoittavaa tiekohtaista nopeusrajoitusmerkkiä.

”Lain käsityksen mukaan kuljettajan on tiedettävä, milloin hän on taajamassa tai aluenopeusrajoitusalueella, vaikka hän ei merkkiä ohittaisikaan esimerkiksi pihatieltä taajama-alueelle liittyessään. Osalla kuljettajista on tässä parantamisen varaa. Taajaman päättymisen jälkeen yleisrajoitus on 80 km/h, jos ei muuta ole osoitettu”, Heiskanen kertaa.

Lisätietoja:

Jaakko Klang, liikenneturvallisuusinsinööri, ELY-keskus p. 0400 824 207
Juha Alikoivisto, liikennekeskuspäällikkö, Turun tieliikennekeskus, p. 029 534 3641
Tapio Heiskanen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva p. 020 7282 362

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä ovat mukana poliisi, ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Satakunnan liitto, Turun tieliikennekeskus, Liikenneturva, Destia, Pelastuslaitokset sekä myös yksityisiä asiantuntijajäseniä.