Tiedote
Valtakunnallinen

Liikenneturvaa huolestuttaa, että joka viides vastanneista nuorista uskoi virittämisen parantavan liikenneturvallisuutta. Nuorista 22 prosenttia uskoi turvallisuuden parantuvan virittämällä, koska suurempi nopeus estäisi jäämästä muun liikenteen jalkoihin.

Mopoilijoiden onnettomuudet ovat kuitenkin tyypillisesti risteysonnettomuuksia ja näissä suurempi nopeus lisäisi todennäköisesti sekä onnettomuuksien määrää että niiden seurauksia. Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi huomauttaa, että onnettomuustilastoja tarkastellessa mopoilijoiden ohitustilanteissa syntyy harvemmin onnettomuuksia.

Liikenneturvan mukaan mopojen nopeuden lisääminen ei parantaisi liikenneturvallisuutta. Autoilijoiden tarve ohittaa mopoilijoita voisi toki vähentyä ja samalla mopoilijoiden epämiellyttäviksi kokemat ohitustilanteet.

Kyselyyn vastanneista nuorista puolet toivoi, että mopolla ja mopoautolla saisi ajaa 60 km tunnissa ja joka kuudes halusi nostaa nopeuden jopa 80 km tunnissa. Mopokortilla saa ajaa mopoja, joiden enimmäisnopeus on 45 km/h.

Vanhemmat tietävät virityksestä
Noin joka kolmas mopo on viritetty. Poikien mopot ovat viritettyjä useammin kuin tyttöjen.

Suurin osa viritettyjen mopojen omistajista (71 %) kertoi, että vanhemmat tietävät mopon olevan viritetty. Nuorten mukaan mopot viritetään itse tai ne ovat jo valmiiksi viritettyjä. Sen sijaan vanhemmat (10 %) tai ostopaikat (2 %) osallistuivat mopon virittämiseen nuorten mukaan harvemmin.

Liikenneturva kampanjoi kevään aikana mopoilijoiden turvallisuuden puolesta järjestämällä mopoiluaiheisia tapahtumia ympäri Suomen. Mopoilu on tärkeä ensiaskel nuorten opetellessa moottoriliikenteen sääntöjä ja omaksuessa turvallisia liikenneasenteita.

Liikenneturvan Nuorisotutkimus 2013 selvitti 15–19-vuotiaiden nuorten mielipiteitä ja omia kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin tammi-helmikuussa 2013 Internetpaneeli GallupForumissa. Kaikkiaan haastateltiin 749 nuorta. Tutkimuksen on Liikenneturvan toimeksiannosta suorittanut TNS Gallup Oy. Se julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2013 aikana.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.

Lisätietoja
koulutuspäällikkö Antero Lammi, p. 020 7282 346