Tiedote
Autoilu
Jalankulku
Valtakunnallinen

Särmänä liikenteessä -koulutus tavoittaa merkittävän osan nuorista miehistä, joille tilastojen mukaan sattuu eniten liikenneonnettomuuksia. Koulutuksissa yli 20 000 nuorta käy keskustellen läpi liikenneturvallisuuden keskeisiä teemoja kuten liikenneraittius, väsymys ja turvavyön käyttö.

”Särmänä liikenteessä perusajatus sopii Puolustusvoimiin erinomaisesti. Tarkoitus on edistää ryhmän liikenneturvallisuutta niin, ettei kenellekään ryhmän jäsenistä satu liikenneonnettomuutta, eli kaveria ei jätetä”, sanoo insinöörikomentajakapteeni Ilmo Suurnäkki Pääesikunnan logistiikkaosastolta.

Nuoret puhuvat nuorille

Koulutus perustuu varusmiesjohtajien vetämiin keskusteluihin, joissa käydään läpi omaa käyttäytymistä liikenteessä ja siihen liittyviä riskejä. Ryhmänjohtajien eli alikersanttien ja kokelaiden vetämillä ohjeistetuilla keskusteluilla saavutetaan vertaiskoulutuksen ajatus ja pystytään kohtaamaan erittäin suuri joukko nuoria.

”Nämä ovat liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä keskusteluja. Haemme todellista muutosta käyttäytymiseen”, toteaa Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi.

Varusmiesten mielestä keskustelun vetäminen sopii hyvin varusmiesjohtajan tehtäviin. Liikenneturvan selvityksen mukaan vertaiskoulutus toimiikin jopa niin hyvin, että ulkopuolinen kouluttaja ei ehkä pääsisi yhtä hyviin tuloksiin.

Nuorten varusmiesten mielestä koulutus toimi etenkin keskustelun herättäjänä. Moni näki keskusteluilla olevan mahdollisesti vaikutusta myös omaan toimintaan matkustajana ja kuljettajana. Vain pieni osa vastaajista ajatteli, ettei koulutuksella ole vaikutusta.

”Parhaimmillaan keskustelu jatkuu sotkun puolella vielä päiviä koulutuksen jälkeen. Etenkin lomakyytien käyttäminen on puhututtanut. Koulutuksessa käsitellyt teemat ovat esillä sotkuissa mm. julisteissa ja kaitaliinoissa ”, kertoo Sotilaskotiliiton talouspäällikkö Juha Tornberg.

Selvityksen aineisto kerättiin vuonna 2012 toisen saapumiserän varusmiehiltä kuudesta varuskunnasta eri puolelta Suomea. Vastanneita oli yhteensä 1220, joista varusmiesjohtajia oli 174 ja alokkaita 1046.

INFO: Särmänä liikenteessä

Särmänä liikenteessä -koulutusmalli ja kampanja on toiminut vuodesta 2009. Sen toteuttavat yhteistyössä Liikenneturva, Puolustusvoimat ja Sotilaskotiliitto. Vuodesta 2012 Särmänä liikenteessä -koulutusmalli on otettu kiinteäksi osaksi puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutusta. Särmänä liikenteessä -koulutusmallin tavoitteena on saada nuoret pohtimaan, miten vakavia seurauksia voi pienilläkin virheratkaisuilla olla ja miten he voivat omilla valinnoillaan välttää liikenneonnettomuuksiin joutumista. Mallissa korostetaan konkreettisia selviytymiskeinoja: turvavyön käyttöä, nollalinjaa, kovien nopeuksien vähentämistä sekä näyttämisen tarpeen hillitsemistä. Nuoria kannustetaan huolehtimaan kavereistaan – ei yllytetä, eikä lähdetä humalaisen kyytiin.

Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuoli 55 ja loukkaantui 2 283 nuorta. Menehtyneistä oli miehiä yli 75 prosenttia. Joka kolmas kaikista tieliikenteessä vahingoittuneista oli nuori. Nuorten kuljettajien riski kuolla liikenteessä on kolminkertainen muuhun väestöön verrattuna. Autossa kuolleiden ja loukkaantuneiden nuorten määrää lisää se, että nuoret liikkuvat usein ryhmissä. Suurin osa auton matkustajana kuolleista on saanut vammansa ikäistensä kuljettamissa ajoneuvoissa.

Lisätietoa

Liikenneturva, koulutuspäällikkö Antero Lammi p. 020 7282 346
Pääesikunnan logistiikkaosasto, insinöörikomentajakapteeni Ilmo Suurnäkki, p. 0299 510 426
Sotilaskotiliitto, talouspäällikkö Juha Tornberg, p. 0452 767 860

Julkaisuvapaita valokuvia

Särmänä liikenteessä -selvitys

Särmänä liikenteeseen -kampanjasivu