Tiedote
Autoilu
Valtakunnallinen

Nuorten liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan, sillä 15-24-vuotiaiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nuoret ovat kuitenkin yhä yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa, sillä joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.

Työtä nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään yhteistyössä monen eri toimijan voimin. Särmänä liikenteessä -koulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä koulutuksessa ovat kaikki varusmiespalveluksen suorittavat sekä heidän omaisensa ja lähipiirinsä.

”Onnettomuuteen ei vain ajauduta, vaan siihen vaikuttavat omat valinnat. Särmänä liikenteessä -koulutuksen etu on vertaisryhmän tarjoama tuki ja osallistava malli, joka saa nuoret itse pohtimaan, millaisia seurauksia pienilläkin virheratkaisuilla voi olla. Samalla vahvistetaan turvallisia toimintamalleja ja motivoidaan oikeisiin valintoihin”, kuvailee Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Sotilaskotiliitto ovat merkittävässä roolissa nuorten tavoittamisessa ja nuorten aikuisten liikennekasvattajina. ”Intti” onkin luonteva paikka liikenneturvallisuuskoulutukselle, sillä se ei hyödytä pelkästään nuoria itseään, vaan parantaa myös palvelusturvallisuutta.

”Palvelusaikana varusmiehet hitsautuvat yhteen ja toisista pidetään huolta. Särmänä liikenteessä -koulutuksella yritämme kannustaa siihen, että huolenpito kavereista ulottuisi myös liikenteeseen – omilla valinnoilla voi vaikuttaa sekä oman että lähipiirin liikkumisen turvallisuuteen”, Ruutti sanoo.

Moni nuori saattaisi lähteä ajamaan vuorokauden valvottuaan

Nuorten kuljettajien yksi iso riskitekijä on väsymys. Liikenneturvan kyselyn* mukaan vain joka neljäs (24 %) nuori ei varmasti lähtisi ajamaan, jos olisi valvonut vuorokauden yhtä mittaa ennen ajoon lähtöä.

”Esimerkiksi metsäleiriviikon jälkeen voi usein olla se tilanne, ettei rattiin pitäisi olla asiaa väsymyksen takia. Lomakuljetuksia ja julkisia kulkuvälineitä kannattaakin hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Kyse on kuitenkin myös palvelusturvallisuudesta, sillä usean varusmiehen palvelukseen kuuluu ajoneuvojen kuljettaminen. Tähänkin asiaan pureudutaan Särmänä-koulutuksessa”, kertoo Ruutti.

”Muita vahvasti esillä olevia teemoja ovat esimerkiksi nuorille tyypillinen riskinotto, päihteet, turvavyö ja tarkkaamattomuus. Näihin tartutaan sekä esitysten että ryhmäkeskustelujen avulla. Särmänä-koulutus ei saarnaa, vaan se myy oivalluksia konkreettisten ja tuttujen asioiden kautta: vaikkapa siitä, miten estää kaveria menemästä kännissä rattiin”, Ruutti tiivistää.

Liikenneturva toivottaa kaikille varusmiespalveluksensa aloittaville sekä sitä jatkaville mukavia ja turvallisia palveluspäiviä!

Katso videolta, mitä Särmänä liikenteessä -koulutus pitää sisällään ja miksi sitä tehdään:

Tagit: 
Särmänä liikenteessä, varusmiehet