Tiedote
Valtakunnallinen

Liikenneturvan koko väestölle suunnattuun kyselyyn vastanneista suomalaisista 86 prosenttia haluaa lisätä liikennekasvatuksen määrää nykyisestään peruskouluissa. Loput vastaajista pitävät nykyistä määrää sopivana. Juuri kukaan vastaajista ei halua, että liikennekasvatusta vähennettäisiin tai että se poistettaisiin kokonaan opetussuunnitelmasta.

Lisäksi 88 % vastanneista on sitä mieltä, että liikenneopetusta tulisi olla peruskoulussa kaikilla luokilla. Erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen liikennekasvatukseen tulisi kiinnittää huomiota.

Liikennekasvatusta arvostetaan

Liikenneturvan lapsiperheiden vanhemmille suunnatun kyselyn mukaan 75 % peruskouluikäisten lasten vanhemmista on sitä mieltä, että liikennekasvatuksen määrää tulisi lisätä opetussuunnitelmaa uusittaessa. Vanhempien toivoma liikennekasvatuksen tuntimäärä vuotta kohden on noin 12 tuntia. Tämän ei kuitenkaan uskota toteutuvan tällä hetkellä.

”Selvitykset osoittavat, että liikennekasvatusta arvostetaan ja halutaan opetukseen. Se on ymmärrettävää, sillä liikenne saattaa aiheuttaa lapselle turvallisuusuhkia päivittäin. Tilannearviointikyky kehittyy lapsella vasta kokemuksen myötä”, kertoo koulutuspäällikkö Antero Lammi Liikenneturvasta.

Yhteistyössä toteutettu liikennekasvatus tuloksellisinta

Lapsen valmiudet liikkua liikenteessä itsenäisesti kehittyvät vähitellen. Liikkumista edistävät turvallisen liikenneympäristön ja turvavälineiden käytön lisäksi tavoitteellinen ja jatkuva liikennekasvatus.

Lapsiperheiden vanhemmille suunnattuun kyselyyn vastanneiden mielestä vastuu liikennekasvatuksesta tulisi olla kodilla ja koululla yhteisesti.

”Vaikka perhe onkin tärkein vaikuttaja, päiväkoti ja koulu tukevat vanhempien työtä. Tuloksellisinta liikennekasvatus on silloin, kun sitä toteutetaan yhteistyössä koko ympäröivän yhteisön kanssa. Eri tahoilta tulevat viestit tukevat lapsen oppimista”, Lammi muistuttaa.

Liikenneturva on esittänyt, että liikennekasvatusta tulisi olla kouluissa jokaisella vuosiluokalla neljä tuntia. Liikenneturva tarjoaa opettajille liikennekasvatuksen täydennyskoulutusta ja tuottaa asiasisältöjä ja toimintamalleja opetuksen tueksi.

”Liikennekasvatuksen riittävä huomioon ottaminen on muistettava perusopetuksen opetussuunnitelmaa uusittaessa”, Lammi toteaa.

Lisätietoja

Antero Lammi, koulutuspäällikkö, Liikenneturva, puh. 020 7282 346

Tutkimusliitteet: Suhtautuminen liikennekasvatukseen - tuloksia aikuisväestölle ja kouluikäisten vanhemmille suunnatuista kyselyistä.

Kyselyn aineisto kerättiin marras-joulukuussa 2013. Kaikkiaan haastateltiin 1677 henkilöä, joista autoilijoita oli 1353 eli 81 prosenttia. Liikenneturvan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja omia kokemuksia liikenteestä. Tutkimusten aineisto kerättiin TNS Gallup Oy:n GallupFoorumissa.

Liikenneturvan Perhetutkimuksella selvitettiin mielipiteitä lasten liikkumisesta liikenteessä ja liikennekasvatuksesta. Vastaajina oli 701 henkilöä jotka kaikki ovat 7-16-vuotiaiden koululaisten vanhempia. Tutkimusmenetelmänä oli TNS Gallupin Internetpaneeli. Aineisto kerättiin helmikuussa 2014.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.