Tiedote
Autoilu
Jalankulku
Kävely ja pyöräily
Pyöräily
Vaasa

Työmatka on olennainen osa työpäivää. Jos liikenteessä jännittää, saattaa pyörä jäädä varastoon, vaikka liikunnan hyödyt olisivat tiedossa. Vaasan kaupunki ja Vaasan keskussairaala kartoittavat yhdessä Liikenneturvan kanssa henkilöstönsä työmatkaliikenteen turvallisuutta.

Henkilöstölle suunnattavan kyselyn avulla selvitetään, miten se työmatkansa kulkee ja vaikuttavatko turvallisuuteen liittyvät tekijät esimerkiksi kulkuvälineen valintaan. Samalla kysytään sitä, miten kaupunki ja keskussairaala työnantajina voisivat tukea työmatkaliikunnan lisäämistä.

"Turvallinen työliikenne on keskeinen osa työturvallisuutta, sillä työmatkaliikenteen suhteellinen osuus työajasta on kasvanut. Mitä turvallisemmaksi työmatka koetaan, sitä vähemmän sen taittamiseen pyörällä tai kävellen on esteitä", kertoo Heli Lintamo Liikenneturvasta.

Liikkuva henkilöstö voi paremmin

Kaupungin terveydenedistämisen koordinaattori Tarja Paikkala ja keskussairaalan suunnittelupäällikkö Pia Wik näkevät, että henkilöstön työmatkoihin liittyvillä valinnoilla on vaikutusta monella eri tasolla.

"Työmatkan taittaminen kävellen tai pyörällä lisää liikunnan määrää ja vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin. Työnantajan näkökulmasta hyvinvointi taas merkitsee esimerkiksi poissaolojen vähenemistä. Toisaalta valintoja voi ajatella ympäristön kannalta. Jos oman auton sijaan valitsee bussin, pienentää se pakokaasupäästöjä kaupungissa."

Liikenneturvan toteuttaman kyselyn tulokset valmistuvat huhtikuussa. Sekä kaupunki että sairaala käsittelevät itse omat tuloksensa. Ajatus on kuitenkin ideoida yhdessä mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

"Kun lähtötilanne on tiedossa, voimme katsoa missä on mahdollisesti parantamisen tarvetta. Yhdessä voimme miettiä erilaisia tapoja esimerkiksi työmatkaliikunnan lisäämiseksi."

Sekä kaupungilla että keskussairaalalla henkilöstöä on kannustettu liikkumaan aiemminkin. Kaupunki järjestää vuosittain kansallisen Pyöräilyviikon Pyörällä töihin -päivän kunniaksi pyöräilybrunssin, joka on ollut suosittu henkilöstön keskuudessa. Keskussairaalan Liiku ilolla -kampanjassa taas jaettiin arkisia liikuntavinkkejä ja palkittiin viikon tehopakkaus.

"Haluamme kannustaa myös muita vaasalaisia työyhteisöjä lähtemään mukaan työmatkaliikunnan lisäämiseen ja turvallisuuden parantamiseen", tsemppaa Wik.

Lisätietoja:
Yhteyspäällikkö Heli Lintamo, Liikenneturva, puh. 020 7282 376
Terveydenedistämisen koordinaattori Tarja Paikkala, Vaasan kaupunki, puh. 040 559 2286
Suunnittelupäällikkö Pia Wik, Vaasan keskussairaala, puh. 06 213 1809