Tiedote
Autoilu
Raskas liikenne
Valtakunnallinen

Muita merkittäviä huolenaiheita raskaan liikenteen ammattikuljettajille ovat puutteet tiestön kunnossa ja rekan eteen tahallisesti ajavat kuljettajat. Vaarallisia ohituksia kuljettajat näkevät usein. Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta kuljettajasta koki, että tilanteita, joissa heitä ohittavat tulevat liian lähelle eteen, tapahtuu ajossa usein tai jopa erittäin usein.

”Mielikuva siitä, että yhdistelmän perässä ajaminen jollain tavalla hidastaa omaa matkantekoa, elää sitkeässä. Käytännössä erot matkan kestossa ovat kuitenkin marginaalisia, eikä ohittamalla juuri olla perillä nopeammin. Etenkin talvinopeusrajoitusten aikaan ja huonolla kelillä kannattaa ohitusintoa suitsia”, toteaa Liikenneturvan turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara.

Elovaara muistuttaa, että ennen ohittamista on aina punnittava ohituksen tarpeellisuus. Jos ohitukseen lähdetään, on se tehtävä turvallisessa paikassa ja riittävän ajan ja tilan kanssa. Liikenteen pelisäännöt ja huomaavaisuus toisia tiellä kulkijoita kohtaan korostuvat ohitustilanteessa - jossa usein joudutaan vierailemaan vastaantulevien kaistalla.

Jatkokoulutuksen laadussa parannettavaa

Kuorma- ja linja-auton kuljettajilla tulee olla ammattipätevyyskoulutusta 35 tuntia viiden vuoden aikana. Tästä ennakoivan ajon koulutuksen osuus on seitsemän tuntia. Valtaosa kyselyyn vastanneista kuljettajista on sitä mieltä, että määrä on sopiva. Kaikkien koulutusten sisältöihin ei kuitenkaan ole oltu tyytyväisiä.

”Avovastauksista näkyy, että kuljettajat mieltävät ennakoivan ajon jatkokoulutuksen tärkeäksi osaksi omaa ammattiosaamistaan. Ajo- ja lepoaikamääräykset sekä digitaalisen ajopiirturin käytön opastus ja ensiapukoulutus on koettu tarpeelliseksi”, Rahtarit ry:n järjestöpäällikkö Hanna Seppä tulkitsee.

Ammattikuljettajat toivovat laadukkaan koulutuksen lisäksi huomiota raskaan kaluston talvirengastukseen. Ruotsissa liikennöivissä kuorma-autoissa tulee olla talvirenkaat auton vetävissä pyörissä 1. joulukuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana talvikelin vallitessa. Suurin osa ammattikuljettajista kokee, että vastaava asetus voisi olla hyvä myös Suomessa.

Lisätietoja:

Turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara, Liikenneturva, 020 7282 315
Järjestöpäällikkö Hanna Seppä, Rahtarit ry, 040 1312 123 (11.-12.11. välisenä aikana yhteydenotot sähköpostitse rahtarit [at] rahtarit.fi)

*Kyselyn toteutti Rahtarit ry kesällä 2014. Linkki tutkimukseen lähetettiin kaikille Rahtarit ry:n jäsenille, joiden tiedoissa oli sähköpostiosoite. Kyselyyn vastasi 1914 henkilöä ympäri Suomen, joista yli 70% toimii ammattikuljettajana.

Rahtarit ry perustettiin 11.3.1973 ulkomaanliikenteen kuljettajien aloitteesta. Toiminta on täysin epäpoliittista ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä virkistävänä elimenä kaikkien alalla toimivien kesken. Jäsenistöön kuuluu yli 28 000 kuljettajaa ympäri Suomen. www.rahtarit.fi

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. www.liikenneturva.fi