Tiedote
Autoilu
Valtakunnallinen

UPM:n ja Liikenneturvan yhteistyössä tuottama Turvallisesti liikenteessä -koulutus on tavoittanut globaalisti jo tuhansia UPM:n työntekijöitä. Verkkokurssi on avoin yrityksen koko henkilöstölle ja suunnattu kaikille autolla liikkuville, niin työ- kuin vapaa-aikaakin silmällä pitäen. Koulutus on käännetty yhdeksälle eri kielelle, ja se sisältyy myös UPM:n perehdytyspakettiin.

”Haluamme tehdä jatkuvasti työtä sen eteen, että jokainen työntekijämme ja palveluntuottajamme muistaisi aktiivisen roolinsa turvallisessa arjessa. Panostamalla turvallisuuskulttuuriin tuemme henkilöstöä tekemään hyviä päätöksiä ja sitoutumaan turvallisiin valintoihin. Samalla vaikutamme myös vapaa-ajan turvallisuuteen. Nyt laadittu liikenneturvallisuuskoulutus on hyvä, käytännönläheinen esimerkki jokapäiväisistä valinnoista, joilla vaikutamme omaan ja muiden turvallisuuteen”, kertoo UPM:n työterveys- ja turvallisuusjohtaja Merja Partio.

Turvallisesti liikenteessä -koulutus sisältää viisi eri liikenteen osa-aluetta: kiire, turvavyön käyttö, ajokunto, tarkkaavaisuus ja oman tilan hallinta. Liikenneturva on vastannut koulutuksen sisällöistä, ja UPM on vienyt ne omalle koulutusalustalleen sekä hoitanut kurssin jalkauttamisen.

”Kyseessä on täysin uusi koulutusmalli työliikenteeseen. Kurssi sisältää paljon itsearviointia sekä omien valintojen ja ajokäyttäytymisen pohtimista. Noin puolen tunnin mittaista kurssia suorittaessa pääsee esimerkiksi antamaan omat liikennelupauksensa sekä valitsemaan tapahaasteen, johon omassa arjessaan sitoutuu”, selvittää Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Pitkä perinne yhteistyöstä

Liikenneturva on tehnyt yhteistyötä työmatkojen turvallisuuden kehittämiseksi erityisesti UPM Metsän kanssa jo vuosia. Uudenlainen verkkokoulutus on kuitenkin vienyt yhteistyön uudelle tasolle ja paikallisesta globaaliksi.

”Olemme tarjonneet henkilöstöllemme verkkokoulutuksia aikaisemminkin, ja ne ovat saaneet hyvää palautetta. Siksi halusimme kokeilla vastaavaa myös liikenneturvallisuusteemasta. Verkkokurssilla tavoitamme kätevästi suuren joukon työntekijöitämme. Yhteistyö Liikenneturvan kanssa on ollut arvokasta ja antoisaa. He tuntevat liikenneasiat, me taas oman organisaatiomme ja sen erityispiirteet”, iloitsee Partio.

”Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten yhteistyö niin työmatka- kuin muunkin liikenteen turvallisuuden parantamiseksi sujuu saumattomasti. UPM on aloitteellinen ja aktiivinen kumppani. Voisikin sanoa, että meidän roolimme on ollut vain auttaa heitä tekemään työ itse”, kiittelee Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Kuvakaappaus koulutuksesta. Turvallisesti liikenteessä -koulutus sisältää viisi eri liikenteen osa-aluetta: kiire, turvavyön käyttö, ajokunto, tarkkaavaisuus ja oman tilan hallinta. Kurssi sisältää paljon itsearviointia sekä omien valintojen ja ajokäyttäytymisen pohtimista. Kuva: Liikenneturva/UPM

Katso myös video: UPM:läisten vinkkejä liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Lisätietoja:

Suunnittelija Jyrki Kaistinen, Liikenneturva (puh. 020 7282 345)
Koulutusohjaaja Toni Vuoristo, Liikenneturva (puh. 020 7282 349)
Työterveys- ja turvallisuusjohtaja Merja Partio, UPM (puh. 020 4150 311)

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 56 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. Työmatkaliikenneyhteistyössä on mukana noin 100 eri yritystä tai julkishallinnon organisaatiota.

UPM tarjoaa uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. www.upm.fi

Tagit: 
työmatkaliikenne, työmatka