Tiedote
Valtakunnallinen

Viime vuonna henkilövahinkoon johtaneita suojatieonnettomuuksia tapahtui vähiten koko 2000-luvulla. Taajamien alhaiset nopeudet ja se, että suojatieturvallisuutta on pidetty julkisessa keskustelussa esillä, ovat yksi syy myönteisempään kehitykseen. Suojatieonnettomuuksien seurausten vakavuuden ratkaisee nopeus.

”Tieliikennelain uudistuksessa ehdotetaan myös uutta liikennevirhemaksua, jota voitaisiin käyttää jopa 30 km/h nopeusylityksiin saakka myös taajamissa. Turvallisuuden kannalta ehdotus ei yksinkertaisesti ole perusteltu. Ylinopeuden merkitys koti- ja koulukaduilla on aivan eri luokkaa kuin moottoriteillä”, suomii Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Turvallinen liikkuminen on perusoikeus

Ehdotus uudeksi tieliikennelaiksi korostaa yksilön vastuuta. On kuitenkin muistettava, että turvallinen liikkuminen liikenteessä on jokaisen kansalaisen perusoikeus, jota päätöksentekijöiden pitää tukea. Tarvainen nostaa esimerkkeinä heijastin- ja pyöräilykypäräpykälien merkityksen lainsäädännössä. Sekä pyöräilykypärällä että heijastimella kun on kiistattomia turvallisuushyötyjä.

Tarkkaamattomuus on merkittävä riski suojatieturvallisuudelle. Tähän asiaan on kiinnitettävä huomiota myös tulevassa tieliikennelaissa, kun säännellään älylaitteiden käyttöä liikenteessä. Nyt ehdotetut pykälämuutokset eivät ole suuria, mutta lain perusteluissa on annettu lupa käyttää laitteita liikennevaloissa punaisella valolla. Ratkaisussa ei voi nähdä turvallisuuteen tähtääviä lähtökohtia.

”Kuinka moni keskeyttäisi viestin näpyttelyn tai laittaisi laitteen pois valon vaihtuessa vihreäksi? Etenkin taajamissa huomio on kiinnitettävä moneen paikkaan ja olla koko ajan valppaana”, Tarvainen tuskailee.

Suojatiekampanja goes eduskunta

Liikenneturvan, Moottoriliikenteen keskusjärjestön ja poliisin yhteiskampanja Sinä teet suojatien on usean vuoden ajan herättänyt keskustelua suojatieturvallisuudesta. Tänään kampanja vierailee Arkadianmäellä muistuttamassa kansanedustajia siitä, että jokainen tekee suojatiestä turvallisen omilla valinnoillaan. 

Nykyisellään suojatiesäännös on selkeä. Kuljettajan on annettava tilaa jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Moottoriliikenteen keskusjärjestön puheenjohtaja Martti Korhonen korostaa turvallisten valintojen merkitystä myös ennen itse liikennetilanteita ja nostaa esille ajoneuvojen turvatekniikan roolin jalankulkijoiden turvallisuudelle.

”Turvallisuutta edistävä tekniikka on vielä osin melko kallista ja nostaa ajoneuvojen hintaa. Turvalaitteille voisi pohtia esimerkiksi autoverohuojennusta, jolloin uusin turvatekniikka saataisiin käyttöön nopeammin ja mahdollisimman moneen liikenteessämme kulkevaan ajoneuvoon”, Korhonen ehdottaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva, 040 197 9140
puheenjohtaja Martti Korhonen, Moottoriliikenteen keskusjärjestö, 0400 154 300

Tagit: 
suojatie, sinäteetsuojatien, tieliikennelaki, liikenneturvallisuus