Tiedote
Pyöräily
Jyväskylä

Pyöräilytriathlon pidetään Valion Jyväskylän meijerin piha-alueella (Laukaantie 9) tiistaina 10.5. klo 12-16. Tapahtuman toteuttaa Liikenneturvan Jyväskylän toimipiste yhdessä Valion turvallisuushenkilöstön kanssa. Valion Äänekosken tuotantolaitoksella (Valiontie 9) vastaava tapahtuma järjestetään keskiviikkona 18.5. klo 13-15.

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumia.

Tapahtumat ovat osa Valio Oy:n liikkumisen turvallisuuskampanjaa, joka toteutetaan yhteistyössä Liikenneturvan kanssa vuoden 2016 aikana. Liikenneturvan työliikennehanke ja yhteistyö Valion kanssa on alkanut vuonna 2014 Seinäjoella ja laajenee tänä vuonna myös Keski-Suomeen.

Työliikennehankkeessa selvitetään Valion työntekijöiden liikenneturvallisuusasioita laajemmin ja järjestetään erilaisia liikenneturvallisuustapahtumia ja koulutusta työntekijöille.

Työmatkojen liikenneturvallisuus on osa työturvallisuutta

Työliikennehankkeen tavoitteena on vähentää erityisesti kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneita tapaturmia. Maassamme tehdään päivittäin yli 2 miljoonaa edestakaista työmatkaa ja vuosittain tapahtuu yli 20 000 työmatkatapaturmaa. Työmatkoista kolme neljäsosaa kuljetaan henkilöautolla. Silti valtaosa tapaturmista sattuu kävellen ja pyöräillen, vaikka näiden osuus on vain muutama prosentti työmatkoista.

Työturvallisuus on parantunut ja kaikkien työhön liittyvien prosessien turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Liikenteessä liikkuminen onkin monille työpäivän vaarallisinta aikaa. Vaaroja työmatkaan tuo erityisesti matkan tuttuus. Riskit lisääntyvät erityisesti silloin, kun töihin menijä tai töistä lähtijä on väsynyt, hänellä kiire tai sääolosuhteet ovat huonot. Myös ruuhka ja mieltä painavat työasiat voivat vaarantaa liikenneturvallisuuden.

Ennakoiden ajat turvallisia työmatkoja pyörällä

Pyöräily on hyvä tapa liikkua työmatkat. Pyöräily on paitsi hyvää liikuntaa myös edullinen ja ympäristöystävällinen liikennemuoto. Ennakoivan ajamisen periaatteita voidaan soveltaa myös pyöräilyyn. Ennakoinniksi kutsutaan kuljettajan kykyä tunnistaa ja välttää omaan ajamiseensa liittyviä riskejä.

Ennakoivan ajon vinkkejä pyöräilijälle:

  • Kiinnitä huomiota reitin valintaan. Pidempi reitti voi joskus olla nopeampi ja mukavampi. Tien ylityksiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä risteykset ovat usein pyöräilijöiden vaaranpaikkoja.
  • Keskity liikenteeseen. Musiikin kuuntelu kuulokkeilla tai kännykkään puhuminen voivat viedä myös pyöräilijän tarkkaavaisuutta pois liikennetilanteesta.
  • Sovita ajonopeus ja välimatka muihin liikennetilanteen ja ympäristön mukaan. Kevyen liikenteen väylillä on usein monen ikäisiä ja erilaisilla valmiuksilla olevia kulkijoita.
  • Kerro muille aikeistasi. Pyöräillessä ollaan koko ajan vuorovaikutuksessa muiden tienkäyttäjien kanssa. Omien aikeiden ilmaiseminen esimerkiksi suuntamerkkiä näyttämällä parantaa kaikkien mahdollisuuksia ennakoida ja toimia turvallisesti.
  • Satsaa kunnon kypärään, suuri osa pyöräilijän vakavista vammoista johtuu päähän osuneesta iskusta. Tärkeimmät turvavarusteet ovat useimmissa pyörissä vakiovarusteena: tehokkaat jarrut, heijastimet, soittokello, valot. Valitse myös sopivan kokoinen pyörä. Näin ajoasento on mukava ja pyörää on helpompi hallita.

Lisätietoja:

koulutusohjaaja Tomi Rossi, Liikenneturva Jyväskylä, p. 040 762 7991
tehtaanjohtaja Jukka Partti, Valio Jyväskylän meijeri, p. 050 384 1323

Tagit: 
pyöräily, työmatkaliikenne