Tiedote
Autoilu
Vaasa

Liikenneturvallisuus on keskeinen osa työturvallisuutta. Sairaanhoitopiirissä monet työtehtävät edellyttävät paljon liikenteessä liikkumista. Liikenteessä kuljetaan niin hälytys- ja virka-autolla, henkilöautolla, moottoripyörällä, polkupyörällä kuin kävellen.

”Työntekijän tapaturma töissä, liikenteessä tai vapaa-ajalla aiheuttaa työstä poissaoloja. Työliikennevahingot ovat kuitenkin usein seurauksiltaan vakavampia kuin työpaikalla sattuneet vahingot. Niissä myös menetetään huomattavasti enemmän työpäiviä kuin työtapaturmissa”, toteaa suunnittelija Aulikki Schrey Liikenneturvasta.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä valtaosa työmatkatapaturmista sattuu kevytliikenteessä, vaikka kävellen ja pyöräillen kuljetaan vain muutama prosentti työmatkoista. Työmatkatapaturmat ovat usein kaatumisia, liukastumisia tai kompastumisia. Autolla liikkuville sattuu vähemmän tapaturmia, mutta ne aiheuttavat useammin vakavampia vammoja.

”Liikenteen turvallisuusriskit liittyvät tienkäyttäjiin, kulkuneuvoihin, ympäristöön ja olosuhteisiin. Vaarana voi myös olla liian tiukka aikataulu sekä matkan tuttuus. Riskit lisääntyvät erityisesti silloin, kun töihin menijä tai töistä lähtijä on väsynyt, hänellä on kiire tai sääolosuhteet ovat huonot. Myös liikenteen ruuhka, kännykän käyttö ja mieltä painavat työasiat voivat vaarantaa liikenneturvallisuuden”, kertoo Aulikki Schrey.

”Työliikenteen läheltä piti -tilanteiden ja onnettomuuksien vähentämiseksi sairaanhoitopiirin Turvallisuustoimisto viestii ja tiedottaa liikenteen riskeistä henkilökunnalle, laatii työntekijöille liikenneturvallisuusohjeet, järjestää tietoiskuja ja tempauksia, aktivoi sairaanhoitopiirin työsuojelujaostot liikenneturvallisuustyöhön sekä kiinnittää osaltaan huomiota sairaala-alueen turvallisuuteen. Niille, jotka liikkuvat työaikana paljon autolla, järjestetään jatkokoulutusta”, kertoo turvallisuuspäällikkö Harri Iskala Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjestää yhteistyössä Liikenneturvan kanssa tietoiskut sairaalan pääaulassa seuraavasti:

2.10. klo 10−13.30 teemoilla: Näe ja näy liikenteessä. Varaudutko talven tuloon? Heijastin.

6.10. klo 10−13.30 teemalla: Liikenteessä joka päivä! Kumpi väistää? Kypärä.

Lisätietoja:

Harri Iskala, turvallisuuspäällikkö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 064155750

Kirsti Yli-Rahnasto, työsuojeluvaltuutettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 06415 5240 

Jarmo Rautiainen, työsuojeluvaltuutettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 064154929

Heikki Isosaari, työsuojeluvaltuutettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 064154620

Aulikki Schrey, suunnittelija Liikenneturva, 0207282336

Satu-Sofia Rantala, suunnittelija Liikenneturva, 0207282343

Heli Lintamo, yhteyspäällikkö Liikenneturvan Vaasan toimipiste, 0207282376