Tiedote
Valtakunnallinen

Linja-autolla matkustettaessa on turvavyötä käytettävä, mikäli sellainen istuinpaikalta löytyy. Turvavöiden käyttövelvoite linja-autoissa tuli voimaan vuonna 2006.

Lähes kuusi kymmenestä (59 %) Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista linja-autolla matkustavista raportoikin kiinnittävänsä turvavyön aina (26 %) tai yleensä (33 %). Lähes joka neljäs (24 %) vastaaja kertoi, ettei käytä turvavyötä koskaan tai vain harvoin. Hieman tätä harvempi (17 %) kertoi kiinnittävänsä turvavyön osalla matkoista.

”Henkilöautossa turvavyön käyttöä pidetään itsestäänselvyytenä, mutta ei asian pitäisi olla sen kummoisempi linja-autossakaan. Auton koosta riippumatta turvavyö pitää ihmisen penkissä ja estää häntä iskeytymästä auton koviin sisäosiin törmäystilanteessa. Jo alhaisemmasta nopeudesta tapahtuva äkkipysähdys voi heilauttaa penkiltä, joten vyön käyttöä ei tarvitse säästellä vain maantieajoihin”, painottaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Linja-auto- ja junaliikenne ovat turvallisimmat kulkumuodot, kun vertaillaan eri liikennemuotojen kuolemantapauksia kuljettua kilometriä kohden. Turvavyön käytöstä voi kuitenkin olla korvaamatonta apua onnettomuuden sattuessa – paitsi itselle myös muille matkustajille.

”Kolarissa linja-autossakin vyöttä istuva riskeeraa itsensä ja kanssamatkustajansa. Samalla tavalla kuin henkilöautoissa myös linja-autossa voi takapenkiltä ilman turvavyötä matkustava sinkoutua törmäyksen voimasta päin edessä istuvia”, Elovaara kuvailee.

Oikea-aikainen muistutus on tarpeen - ja toivottua

Linja-autossa matkustavista vastaajista heiltä, jotka eivät aina käyttäneet turvavyötä, kysyttiin syitä vyön käyttämättömyyteen. Neljä kymmenestä nimesi syyksi tottumuksen matkustaa linja-autoissa ilman turvavyötä. Kolmasosa pani unohduksen piikkiin. Noin joka seitsemäs perusteli turvavyöttömyyttä matkan lyhyydellä tai vyön epämukavuudella. Kymmenesosa otti mallia naapurilta ja jättää turvavyön kiinnittämättä, koska muutkaan eivät kiinnitä. Kymmenesosa luottaa siihen, ettei linja-autossa satu mitään.

Vastanneista seitsemän kymmenestä piti hyvänä, että kuljettaja muistuttaa matkustajia turvavyön käytöstä kuuluttamalla. Muistutusta edellyttää myös laki.

”Liikennöitsijän on muistutettava matkustajia turvavyön käyttövelvollisuudesta. Sen voi tehdä kuuluttamalla tai tarjoamalla infoa istumapaikkojen yhteydessä. Muistutuksen voi mieltää hyvänä palveluna ja viestinä siitä, että liikennöitsijä ja kuljettaja huolehtivat matkustajiensa turvallisuudesta. Toivottavaa toki olisi, että muistutus olisi turha ja matkustajat napsauttaisivat vyöt linja-autoissa kiinni yhtä rutinoituneesti kuin henkilöautoon istuessaan”, toteaa toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliitosta.

”Jos kuljettaja muistuttaa matkan alkaessa ja pysähdysten jälkeen turvavyön käytöstä, saa se todennäköisesti unohtelijat napsauttamaan turvavyön kiinni. Piittaamattomiin ei painokas kuuluttaminenkaan välttämättä toimi”, Elovaara pohtii.

Mallia turvavyön käyttöön paljon busseilevilta

Jääkiekkojoukkueet ja keikkailevat bändit kuluttavat paljon tiekilometrejä linja-auton kyydissä. Katso videolta, kuinka SM-liigajoukkue Jukurit näyttää mallia vyön käyttöön.

Lisätietoja

koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara, Liikenneturva, p. 020 728 2372

toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto, p. 040 060 6750

*Suomalaisten turvavöiden käyttöä linja-autoissa selvitettiin kyselytutkimuksella toukokuussa 2018. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1198 suomalaista, joista linja-autolla matkustavia oli 86 prosenttia.

Lähes kuusi kymmenestä suomalaisesta käyttää yleensä turvavyötä linja-autossa.

Tagit: 
turvavyö