Tiedote
Pyöräily
Valtakunnallinen

Suomen kansallinen tavoite on lisätä kävelyä ja pyöräilyä. Tutkimuksissa on havaittu, että kävelyn ja pyöräilyn lisääntyessä myös onnettomuusmäärät kasvavat, mutta eivät yhtä paljon. Liikenneturva tilasi kirjallisuusselvityksen pyöräilyn määrän ja turvallisuuden välisestä yhteydestä Tampereen teknilliseltä yliopistolta.

Selvityksessä todettiin, että pyöräilyn turvallisuuteen vaikuttavat muun muassa pyöräilyinfrastruktuurin laatu, maankäyttö, liikenneverkko, autoliikenteen määrä ja nopeudet. Pyöräliikenteen määrään taas vaikuttivat yhdyskuntarakenne ja liikenneverkko, pyöräilyinfrastruktuurin laatu, lainsäädäntö, palvelut ja markkinointi sekä muiden kulkutapojen hinnoittelu.

Turvallisen pyöräilyn kasvua on tuettava riittävällä panostuksella pyöräilyinfrastruktuuriin. Jos liikenneympäristö ei ole laadukas ja myös pyöräilijöille suunniteltu, pyöräilyn kasvu voi lisätä onnettomuuksia. Autojen nopeudet vaikuttavat voimakkaasti taajamaliikenteen turvallisuuteen. Kaupunkiliikennettä koskevissa tutkimuksissa on todettu, että rauhoittamalla liikennettä, muun muassa poistamalla ja hidastamalla läpiajoliikennettä, loukkaantumisten määrä on vähentynyt.

Kuva: Pyöräilyn määrän kasvuun ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden välinen yhteys. Lähde: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen 2013

Valistuksella paljon töitä

Pyöräilyn lisääntyessä myös viestintää ja kampanjointia tarvitaan. Pyöräilyn turvallisuuteen vaikuttavat autoilijoiden tietoisuus pyöräilijöistä sekä muiden tienkäyttäjien käyttäytyminen.

Suomessa merkittävä osa pyöräilijöiden kuolemaan johtaneista onnettomuuksista sattuu pyörätien ja ajoradan risteyksessä tai ajoradalla liittymässä. Kun autoilija osaa odottaa pyöräilijöiden läsnäoloa ja ennakoida muiden liikkujien liikennekäyttäytymistä, onnettomuusriski pienenee.

Kuva: Liikenneturvan kiinnitti huomiota pyöräilijöiden paluuseen sosiaalisessa mediassa keväällä 2013.

Myös pyöräilijöillä on keinoja parantaa omaa turvallisuuttaan. Polkupyörän kunnosta on huolehdittava, ja henkilökohtainen suojautuminen on yhä tärkeää.  Näkymisestä voi huolehtia pimeän aikaan heijastimilla ja tehokkailla valaisimilla. Muun liikenteen seuraamisessa auttaa taustapeili. Kypärän käyttö parantaa merkittävästi pyöräilijän turvallisuutta ja vähentää vammoja.
Liikenneturva tukee Kansainvälistä Liikkujan viikkoa 16.–22.9. ja kannustaa kiinnittämään huomiota omiin, arkisiin liikkumisvalintoihin.

Lisätietoa
tutkimuspäällikkö Juha Valtonen p. 020 7282 310
suunnittelija Lena von Knorring p. 020 7282 347

Katso kaikki Liikkujan viikon tapahtumat täältä: http://www.liikkujanviikko.fi/tapahtumat/

Tutkimus: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen, Terhi Luukkonen ja Kalle Vaismaa Tampereen teknillinen yliopisto 2013