Tiedote
Raskas liikenne
Autoilu
Valtakunnallinen

Logoilla varustetun ajoneuvon näkyminen liikenteessä vaikuttaa ihmisten käsityksiin kyseisestä yrityksestä. Yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta koki, että yrityksen maine huonontuu paljon tai jonkin verran, jos yrityksen autolla ajava kuljettaja ajaa päihtyneenä, ohittaa tai kiilaa törkeästi, ajaa päin punaista tai roiskuttaa kuraa jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden päälle. Paheksuntaa herättää myös matkapuhelimen ajonaikainen käyttö, ylinopeus tai pysäköinti muuta liikennettä haittaavaan paikkaan.

Yrityksen mainetta parantaa vastaavasti positiivinen liikennekäyttäytyminen, kuten huomaavaisuus, tilan antaminen suojatiellä ja nopeusrajoitusten noudattaminen taajamassa. Negatiivisella toiminnalla liikenteessä on kuitenkin suurempi vaikutus yrityksen maineeseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen kuin myönteisellä käyttäytymisellä.

”Kuljettajan huono liikennekäyttäytyminen on paitsi turvallisuusriski liikenteessä, se tekee myös hallaa yrityksen maineelle ja voi aiheuttaa boikotointia ”, kommentoi Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Rossi Jyväskylästä.

Palautetta annetaan myös sosiaalisessa mediassa

Leipomonauto ohitti vastaantulijoista piittaamatta, en osta ko. leipomon tuotteita. Soitin myös leipomoon, jossa sanottiin "kuskilla on kiire". (vastaajana nainen 51 v)

Kuljettajien liikennekäyttäytyminen johtaa myös palautteenantoon. Reilu kymmenesosa vastaajista on antanut palautetta suoraan yritykselle tai sanonut asiasta suoraan kuljettajalle. Kuusi prosenttia vastanneista kertoi jakaneensa negatiivisen kokemuksen sosiaalisessa mediassa esimerkiksi valokuvan tai videon kera. Hieman tätä harvempi on kirjoittanut palautteensa yrityksen sosiaalisen median tilille.

”Sosiaalisen median valtavirtaistuminen on tehnyt yritysten toiminnasta entistä läpinäkyvämpää. Kun virheellistä toimintaa havaitaan, siitä myös kerrotaan, vaikka sitten vain omissa verkostoissa. Toisaalta tutun tai seuratun henkilön välittämä kehno kokemus myös vaikuttaa enemmän”, Rossi pohtii.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista lähes kuusi kymmenestä (58 %) kertoi, että somepäivitys yritysauton kuljettajan ikävästä tai rumasta käyttäytymisestä liikenteessä vaikuttaa käsitykseen kyseisestä yrityksestä usein tai ainakin joskus. Neljäsosa (27 %) ei kokenut somepäivityksellä olevan juurikaan vaikutusta.

Yritysauton kuljettajan piittaamaton käyttäytyminen voi johtaa myös yrityksen boikotointiin. Lähes kolmasosa on ainakin joskus tai usein boikotoinut tai harkinnut boikotoivansa yritystä kuljettajan liikennekäyttäytymisen vuoksi.

”Suomalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan turvallisuutta. Edelliseen tutkimukseen** verrattuna liikennekäyttäytymisen merkitys näyttää hieman kasvaneen. Yritysajoneuvojen kuljettajien käyttäytyminen liikenteessä luo osaltaan yrityksen mainetta ja negatiiviset kokemukset jopa muuttavat kuluttajakäyttäytymistä. Yrityksen maine on yksi mahdollinen kriteeri ostopäätöstä tehdessä”, Rossi toteaa.

Tutustu kyselyn tuloksiin.

*Suomalaisten käsityksiä yritysauton kuljettajien liikennekäyttäytymisestä selvitettiin kyselytutkimuksella joulukuussa 2017. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Yhteensä vastaajia oli 1530.

**Rossi, T. 2016 How Does the Traffic Behavior of Company Vehicles’ Driver Affect Corporate Reputation and Consumers Purchasing Behavior in Finland? Thesis. Master’s Degree Programme in International Business Management, JAMK University of Applied Sciences. TNS Gallup Oy keräsi tutkimusaineiston Liikenneturvan toimeksiannosta marras-joulukuussa 2013 internetpaneelissa. Kyselyyn vastasi 1677 yli 15-vuotiasta suomalaista. Kysely oli osa Master Thesis -opinnäytettä, jonka Tomi Rossi toteutti osana Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ylemmän AMK International Business Management -koulutusohjelmaa.