Tiedote
Pyöräily
Valtakunnallinen

Pyöräilyonnettomuuksia potilasaineistojen kautta tarkastelleessa tutkimuksessa* ilmenee, että kaikista henkilövahinkoon johtaneista pyöräilytapaturmista kolmanneksessa oli mukana alkoholi. Kaikista aineiston pyöräilyonnettomuuksista ainoastaan yhdeksän prosenttia löytyi virallisista tieliikennetilastoista.**

”Polkupyöräonnettomuudet ovat suurin ryhmä, joka jää virallisten tilastojen ulkopuolelle eikä kokonaiskuvaa onnettomuuksista tiedetä. Alkoholin lisäksi tarvitaan tietoa muistakin onnettomuuksiin johtavista tekijöistä, jotta ehkäisytoimenpiteitä voidaan paremmin suunnitella ja toteuttaa”, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen toteaa.

DI Noora Airaksisen, FT Ilona Nurmi-Lüthjen ja LKT Peter Lüthjen tekemässä tutkimuksessa pyöräilyonnettomuuksia tarkasteltiin kahden vuoden ajan. Ajanjaksolla Pohjois-Kymen sairaalan erikoissairaanhoidossa hoidettiin 217 pyöräilijää, joista 31 prosenttia oli hoitoon tullessaan alkoholin vaikutuksen alaisena. Lähes yhdeksällä kymmenestä päihtyneenä pyöräilleestä humalatila oli vahva, eli yli 1,2 promillea.

”Jos kolmannes pyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksista sattuu humalassa, on se iso luku koko Suomen tasolla,” Airaksinen summaa. Yksittäisen loukkaantumiseen johtaneen polkupyöräonnettomuuden laskennallinen kustannus on noin 3 500 euroa, ilman vaikeita päävammoja.

Kolmannes on pyöräillyt humaltuneena

Selvin päin polkeneisiin verrattuna alkoholin vaikutuksen alaisena pyöräilleet joutuivat tapaturmaan yksin, käyttivät harvemmin kypärää ja saivat kaksi kertaa niin usein pään vamman kuin selvänä pyöräilleet. Tyypillinen tapaturma-ajankohta oli viikonloppuyö.

”Päävammalle altistavia tekijöitä ovat huomattava humalatila, 15-34 vuoden ikä ja pyöräily ilman kypärää. Etenkin humalassa pyöräilevältä kypärä jää useimmiten laittamatta”, Airaksinen kuvailee.

Suomalaiset suhtautuvat sallivasti humalassa pyöräilyyn. Liikenneturvan loppuvuonna 2012 toteuttaman kyselyn*** mukaan humaltuneena pyöräilyä pitää hyväksyttävänä 41 prosenttia. Kolmannes suomalaisista on pyöräillyt humaltuneena viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Lisätietoa:

DI Noora Airaksinen, Sito Oy , 0400 922 372
Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva, 020 7282 310

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. 

 

* Tilastokeskuksen ylläpitämiin tieliikenneonnettomuustilastoihin kirjataan kaikki poliisin tietoon tulleet tapaukset. Tapaturmat, joissa pyöräilijä kaatuu yksin törmäämättä toiseen osapuoleen, jäävät usein tilastoimatta ja tiedot onnettomuudesta tulevat kirjatuksi vain potilasasiakirjoihin.

*Tutkimus toteutettiin keräämällä tietoa kahden vuoden ajalta, 1.6.2004-31.5.2006, Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen pyöräilytapaturman vuoksi hoitoon tulleista potilaista. Potilaat puhallutettiin heidän tullessaan päivystykseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti niitä tapaturmia, jotka sattuivat alkoholin vaikutuksen alaisina. Artikkeli tutkimuksesta julkaistiin Lääkärilehdessä 18/2014.

*** Suomalaisten mielipiteitä ja omia kokemuksia liikenteestä selvitettiin marras-joulukuussa 2012 GallupForumissa, joka on internetpaneeli. Kaikkiaan haastateltiin 1584 henkilöä, joista autoilijoita oli 1218 eli 77 prosenttia. Tutkimuksen on Liikenneturvan toimeksiannosta suorittanut TNS Gallup Oy.

Tagit: 
tankojuoppous