Tiedote
Jalankulku
Valtakunnallinen

Suomalaiset ovat tyytymättömiä vallitsevaan suojatiekulttuuriin. Liikenneturvan aikaisempien tutkimusten mukaan puolet jalankulkijoista kokee autojen harvoin pysähtyvän, kun jalankulkija on aikeissa ylittää suojatien. Vielä suurempi osuus, kaksi kolmesta, piti suojatien eteen pysähtyneen auton ohittamista pysähtymättä yleisenä ilmiönä liikenteessä (2012).

Tuoreimmat kyselytulokset* osoittavat, että suomalaiset haluavat turvalliset suojatiet. Lähes kaikki vastaajat pitivät tärkeänä, että kotikadulla olisi turvallista liikkua jalankulkijana (99 %) ja että omassa asuinympäristössä annettaisiin jalankulkijoille tilaa suojatiellä (96 %).

Onnettomuustilastojen mukaan yli kolmannes jalankulkijoiden kuolemista ja loukkaantumisista noin puolet tapahtuu kuitenkin suojatiellä.

Suojatievalvontaa halutaan lisää

Kuljettajan on lain annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Monen mielestä sääntöä tukemaan tarvittaisiin lisää suojatievalvontaa.

Liikenneturvan kyselyssä noin kuusi vastaajaa kymmenestä oli sitä mieltä, että autoilijoiden suojatiekäyttäytymistä liikennevalottomilla suojateillä ja punaista päin ajamista tulisi valvoa aiempaa enemmän. Lähes kukaan ei halunnut vähentää suojateiden liikennevalvontaa (2 %). Neljä kymmenestä haluaisi lisää valvontaa myös punaista päin kävelyyn.

”Suojateiden tulisi nimensä mukaisesti olla turvallisimpia paikkoja ylittää ajorata. Niillä kulkeminen vaatii erityishuomiota kaikilta tiellä liikkujilta, niin moottoriajoneuvojen kuljettajilta kuin jalankulkijoilta ja pyöräilijöiltä”, sanoo poliisiylitarkastaja Risto Lammi Poliisihallituksesta.

Sinä teet suojatien -kampanja alkaa

Lainsäädäntö, infrastruktuuri ja teknologia eivät kuitenkaan riitä turvaamaan suojateitä. Ihmisten liikennekäyttäytyminen on yhä merkittävin syy liikenneonnettomuuksien takana. Siksi suojatiekampanja korostaa yksilön vastuuta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Autoilijoilla on suuri vastuu, mutta myös pyöräilijät ja jalankulkijat vaikuttavat turvallisuuteensa omilla valinnoillaan.

”Suojatie on maalia asfaltilla. Sinä teet suojatien antamalla sille arvon ja kunnioittamalla liikennesääntöjä”, sanoo Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

”Autoalalle on tärkeä olla mukana kampanjassa. Moottoriliikenteen keskusjärjestö edustaa autoalaa koko leveydeltä, tavallisista autoilijoista ammattilaisiin. Suojatie on ”pyhä” asia, jota ratin takana istuvien tulee kunnioittaa”, sanoo Nils-Olof Nylund, MOLIKE:n tuore puheenjohtaja.

Kampanjan tavoite on parantaa liikenneturvallisuutta edistämällä turvallista liikennekäyttäytymistä suojateiden yhteydessä. Kaksivuotisessa kampanjassa ovat mukana Liikenneturva, Moottoriliikenteen keskusjärjestön MOLIKE:n jäsenet Autokoululiitto, Autoliitto, Linja-autoliitto, Suomen Autoteknillinen liitto, Suomen kuljetus ja logistiikka sekä Suomen Taksiliitto, Autoalan Keskusliitto ry, Autotuojat sekä poliisi.

Kampanjan avajaistilaisuus järjestetään 2.4. klo 13.00 Kampin kauppakeskuksessa. Osallistujilla on mahdollisuus kuvauttaa oma kampanjajulisteensa.

Lisätietoa

tiedottaja Pasi Anteroinen, Liikenneturva, 020 7282 348

*Liikenneturvan kyselytutkimuksessa haastateltiin 1677 suomalaista joulukuussa 2013. kyselyn toteutti TNS Gallup.

Tutustu kampanjaan osoitteessa: www.liikenneturva.fi/suojatie (avataan 2.4.)

Tagit: 
suojatie, suojatieturvallisuus