Tiedote
Autoilu
Valtakunnallinen

Liikenneturva on viime vuosien aikana toteuttanut laajan pilottiprojektin Seinäjoella viiden ison työnantajan (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Atria, LähiTapiola, Seinäjoen kaupunki ja Valio) kanssa työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Mukana olleet työpaikat käsittävät yhteensä noin 10 000 työntekijää, eli peräti kolmasosa koko Seinäjoella työssäkäyvästä väestöstä.

Yhteistyö alkoi vuonna 2014, ja muutaman vuoden aikana työpaikoilla on järjestetty esimerkiksi useita tapahtumia nopeusmittauksista eri aiheiden teemapäiviin ja ennakoivan ajon koulutukseen. Lisäksi Liikenneturva on antanut organisaatioille viestinnällistä tukea henkilöstön aktivoimiseksi ja eri materiaalien jakamiseksi.

Tavoitteena Seinäjoen työmatkaliikenneprojektissa on ollut liikenne- ja työturvallisuustyön integrointi sekä toteuttamiskelpoisten ja mielekkäiden toimintatapojen kehittäminen työpaikoille. Pyrkimyksenä on ollut myös liittää työmatkojen turvallisuus osaksi organisaatioiden turvallisuustyön arkea.

”Työnantajien sitoutuminen työmatkojen turvallisuuden parantamiseen hyödyttää niin työnantajaa kuin työntekijääkin. Turvallisten työmatkojen suunnittelu tukee myös työpaikkojen muiden tavoitteiden saavuttamista esimerkiksi työhyvinvoinnin ja yhteiskuntavastuun saralla”, selvittää Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Työntekijöiden liikennevahingot tuovat monenlaista vaivaa ja harmia sekä suoranaisia kustannuksia esimerkiksi sairauspoissaolojen sijaisjärjestelyissä ja tuotantoviivästyksissä. Organisaatioissa nähtiinkin nopeasti yhteistyöstä saatava hyöty.

”Työpaikat lähtivät mielellään mukaan hankkeeseen, sillä niiden kannalta yhteistyö Liikenneturvan kanssa on avun saamista omaan työhön. Oli mukavaa huomata, että järjestämämme tapahtumat otettiin hyvin vastaan myös työntekijöiden keskuudessa”, kiittelee Liikenneturvan yhteyspäällikkö Heli Lintamo.

Työntekijöiltä positiivista palautetta – yhteistyö syvenee

Työpaikoilta kerättiin projektin aikana myös palautetta, joka oli varsin positiivista. Avovastauksissa korostui esimerkiksi se, että työntekijät kokivat liikenneturvallisuudesta puhumisen tärkeäksi – eikä ihme, sillä onhan liikenteessä liikkuminen iso osa meidän jokaisen päivittäistä toimintaa.

”Asia on tärkeä ja näin se tuli lähelle arkea ja herätti keskustelua ja toimintaa oikealla tavalla”, luki eräässä palautteessa.

”Projekti on tarjonnut monia opettavaisia kokemuksia myös Liikenneturvalle esimerkiksi siitä, miten erilaisten työpaikkojen kanssa voidaan toimia tehokkaasti. Seinäjoelta saadut kokemukset voivat toimia myös askeleina kohti sitä, että liikenneturvallisuustyö ja työturvallisuustyö löytävät toisensa yhä useammassa organisaatiossa. Tällä integraatiolla luodaan turvallista kulttuuria”, sanoo Tarvainen.

Vaikka pilottivaihe on ohi, jatkuu yhteistyö sekä Seinäjoen työpaikkojen että muiden organisaatioiden kanssa myös tästä eteenpäin. Seinäjoella luotuja yhteistyömalleja voidaan hyödyntää jatkossa myös valtakunnallisesti.

Liikenneturvan työmatkaliikennetoiminta on vuonna 2018 laajentunut jo noin sataan yritykseen tai julkishallinnon organisaatioon eri puolilla Suomea. Jatkuvaan yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi ajankohtaisia vinkkejä ja tietoa kätevästi jakava uutiskirje, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

”Ihmisen käyttäytyminen ei muutu hetkessä, vaan muutokset tapahtuvat vähitellen. Siksi tähtäämme pitkäjänteiseen yhteistyöhön, joka syvenee ajan mittaan”, toteaa Tarvainen.

Liikenneturva on ollut jo pitkään aktiivinen työliikenteen turvallisuustyössä. Työskentely on pitänyt sisällään materiaalituotantoa ja projekteja, jossa on kehitelty toimintamalleja työpaikkojen käyttöön liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhteistyötä on tehty mm. Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Yritysyhteistyötä on tehty ennen Seinäjoen projektin aloittamista esimerkiksi UPM Kymmene Oy:n ja Itella Oyj:n kanssa.

Tagit: 
työliikenne