Tiedote
Kävely ja pyöräily
Valtakunnallinen

Liikenneturva keräsi suomalaisilta mielipiteitä ja kokemuksia uusista sähköisistä liikkumisvälineistä. Suurin osa Liikenneturvaan kyselyyn vastanneista oli nähnyt laitteita, mutta alle yksi kymmenestä oli itse kokeillut niitä liikenteessä. Hieman tätä suurempi osuus oli päässyt testaamaan kulkupeliä rataolosuhteissa tai muussa vastaavassa.

Laitteet ovat kuitenkin herättäneet mielenkiintoa, sillä yli kolmasosa kertoo, että haluaisi liikkua sähköisellä liikkumisvälineellä. Yli puolet suhtautuivat pääosin positiivisesti laitteisiin ja kolmannes vastaajista uskoi, että myös muut liikkujat suhtautuvat laitteilla liikkuviin myönteisesti.

”Avovastauksista näkyy, että laitteilla nähdään olevan potentiaalia esimerkiksi työ- tai koulumatkoilla yhdistettynä julkisen liikenteen käyttöön. Laitteiden erilaisuus tunnistetaan hyvin myös, ja totuttelu laitteeseen ja sen ohjaukseen mielletään sangen tärkeäksi”, Liikenneturvan suunnittelija Arto Joutsimäki kertoo.

Mielikuvat laitteiden vaarallisuudesta vaihtelevat

Vastanneista 45 prosenttia kertoi kokevansa, että sähköiset liikkumisvälineet ovat vaarallisia liikenteessä. Vajaa kolmasosa oli taas sitä mieltä, ettei vaaraa ollut. Mielipiteet jakaantuivat myös kulkuvälineen paikan kohdalla. Hieman alle puolet oli sitä mieltä, että laitteet sopivat hyvin jalankulkuväylille reilun kolmanneksen ollessa eri mieltä.

”Laitteet ovat vielä melko vieraita arkisessa ympäristössä. Sähkö liikuttaa kulkupelejä suhteellisen äänettömästi ja niiden nopeus voi tuntua yllättävältä verrattuna muihin jalan kulkeviin. Avovastauksissa näkyy myös pelko siitä, ettei muita liikkuvia oteta tarpeeksi hyvin huomioon tai että laitteiden kanssa kuljetaan laput korvilla ja kännykkä kädessä”, Joutsimäki pohtii.

Alle kymmenesosa vastaajista kertoi joutuneensa vaaratilanteeseen, jossa sähköinen liikkumisväline olisi ollut osallisena. Varsinaisista onnettomuuksista ei juuri ollut kokemuksia.

Liikenneturvan kyselyyn oli mahdollista vastata internetissä kesä- elokuussa 2016. Yhteensä kyselyyn vastanneita oli noin 900.

Tagit: 
kevytajoneuvot, liikkumisvälineet