Tiedote
Valtakunnallinen

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat Mikko Juvonen ja Jarno Vänni tarkastelivat päättötyössään sään ja liikennemäärän muutoksen vaikutuksia ajoneuvojen välisiin turvaväleihin ja ajonopeuteen ruuhkautumattomassa liikenteessä. Tutkimusaineistona oli Liikenneviraston automaattisiin mittauspisteisiin (LAM) perustuvat mittaukset, jotka koskivat Helsingin sisääntuloväylien liikennettä kesällä 2013.

”Selvitys vahvisti aiempia kokemuksia siitä, että sade vaikuttaa vain vähän, jos ollenkaan, käytettyihin nopeuksiin”, summaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Keskimäärin jonossa ajettiin 57 metrin päässä edellä kulkevasta. Hiljaisen liikenteen aikana turvaväli oli keskimäärin 66 metriä ja keskinopeus 92 km/h. Sade alensi keskinopeutta 2 km/h. Vilkkaassa liikenteessä keskimääräinen turvaväli oli enää 46 metriä. Lyhyemmästä turvavälistä huolimatta keskinopeus oli vain 3 km/h vähemmän kuin hiljaisen liikenteen aikana.

”Liikennemäärän kasvaessa turvavälit lyhenivät keskimäärin 29 %, mutta ajonopeudet laskivat vain kolme prosenttia. Ilmiö toistuu suunnilleen samansuuruisena sekä kuivalla että sadekelillä”, Valtonen kuvailee.

Liikenneturva suosittelee, että maantiellä hyvissä oloissa etäisyyden edellä ajavaan pitää olla metreinä saman kuin ajonopeuden. Kahdeksankympin vauhti tarkoittaisi siis 80 metrin turvaväliä. Kun vilkkaassa liikenteessä turvavälit lyhenevät liikennemäärän vuoksi, on oman ajonopeuden vähentäminen ainoa keino pienentää peräänajoriskiä.

Raskaat ajoneuvot pitivät ajonopeuteen suhteutettuna hieman pidempää turvaväliä kaikilla liikennemäärillä verrattuna henkilö- ja pakettiautoihin.

Turvavälin valvontaa toivotaan lisättävän

Liian lyhyt ajoetäisyys edellä ajavaan autoon mielletään yleisesti vakavaksi riskitekijäksi. Autoilijat myös kokevat liian lähellä perässä ajamisen yhdeksi liikenteen eniten ärsyttävimmäksi piirteeksi.

Kuusikymmentä prosenttia suomalaisista mieltää, että liikenteenvalvontaa tulisi lisätä ajovälin ja liian lähellä ajamisen tarkkailussa. *
”Haastetta liikenteenvalvontaan tuo se, että ajotapavalvonta perinteisin keinoin vaatii valtavasti resursseja, eikä siksi ole tehokasta. Lainsäädännössä on selvät velvoitteet kuljettajalle riittävän turvavälin pitämiselle, ja poliisilla on kirjattu tarkat puuttumiskynnykset rikkomuksille, mutta kustannustehokas mittaus- ja valvontamenettely puuttuu”, Valtonen toteaa.

Lisätietoja

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen 020 7282 310 Liikenneturva
Jarno Vänni 071 878 0121 Poliisiammattikorkeakoulu

Selvitys: Liikennemäärän ja sään vaikutus nopeuteen ja turvaväliin Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013.

* Mielipidettä valvonnasta kysyttiin marras-joulukuussa 2013 internetpaneeli GallupForumissa. Kaikkiaan haastateltiin 1677 henkilöä, joista autoilijoita oli 1353 eli 81 prosenttia. Kyselyn on Liikenneturvan toimeksiannosta suorittanut TNS Gallup Oy.

 

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 56 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.

Seuraa meitä Twitterissä.