Tiedote
Lahti

Tarkkailukohteena oli Lopentien, Sakonkadun ja Kulmalan puistokadun liikenneympyrä. Havaintoja tehtiin noin 500 ajoneuvosta. Liikenneympyrässä hieman alle 80 % autoilijoista vilkutti poistuessaan liittymästä. Parhaiten vilkkua käytettiin Sakonkadulle käännyttäessä (86 %) ja vaikeinta suuntamerkin käyttö oli Lopentielle keskustaan käännyttäessä (72 %). Henkilöauton kuljettajat käyttivät vilkkua pakettiautoilijoita ahkerammin.

Autoilijan olisi huomioitava jalankulkijat ja pyöräilijät liikenneympyrässä

Liikenneympyröiden eli kiertoliittymien rakentamisella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta etenkin taajamissa. Liikenneympyrän etuna on, että liittymässä ajonopeudet ovat yleensä pieniä. Kevään edistyessä kevyen liikenteen määrä liikenteessä kasvaa. Liikenneympyrässä autoilijoiden pitäisi muistaa huomioida myös risteyksessä liikkuvat pyöräilijät ja jalankulkijat.

Pyöräilijän ja autoilijan väliset onnettomuudet tapahtuvat yleensä auton poistuessa liikenneympyrästä. Suuntamerkin oikea käyttö auttaisi kevyen liikenteen kulkijaa ennakoimaan autoilijan toimintaa liittymässä.

  • Kun tulet liikenneympyrään: väistä liikenneympyrässä ajavaaLiikenneympyrään tullaan yleensä kärkikolmion takaa, jolloin liittymään tulevan on väistettävä liittymässä jo olevaa liikennettä.Liikenneympyrässä ajetaan vastapäivään. Liikennemerkki osoittaa pakollisen kiertosuunnan.Liikenneympyrä on risteysaluetta, joten siellä ei saa pysäköidä. Myös pysäyttäminen muun kuin liikenne-esteen vuoksi on liittymässä kiellettyä. Liikenneympyrään ajavan autoilijan on muistettava väistää ennen liittymää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä näiden ylittäessä ajorataa suojatiellä tai pyörätien jatkeella.
  • Kun poistut liikenneympyrästä: käytä vilkkua ja väistä jalankulkijoita ja pyöräilijöitäLiikenneympyrästä poistuvan ajoneuvon on näytettävä suuntamerkkiä oikealle, jotta muut tienkäyttäjät näkevät, mistä kohtaa ajoneuvo on poistumassa liittymästä. Vilkun käyttö on merkki muille liittymään pyrkiville ja suojatiellä liikkuville.Vilkkua on käytettävä myös silloin, kun liittymässä on useampi ajokaista ja liittymän sisällä vaihdetaan ajokaistaa.Liikenneympyrästä poistuvan ajoneuvon on väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella olevia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Riihimäen kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä, Liikenneturva ja poliisi jalkautuvat Lopentien liikenneympyrään keskiviikkona 24.4. opastamaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja ajoneuvon kuljettajia. Tempauksessa jaetaan tietoa liikenneympyrässä liikkumisesta ja palkitaan kypäräpäisiä pyöräilijöitä. Riihimäen kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä on edustettuna kaupungin eri hallintokuntia, Liikenneturva, poliisi sekä muita sidosryhmiä. Tapahtuma on osa Riihimäen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman toteutusta.

Lisätietoja:

Koulutusohjaaja Olli Lehto, Liikenneturva, puh. 020 7282 326
Katupäällikkö Maija Salonen, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4958

Lue lisää: Liikenneympyrässä ajaminen