Tiedote
Pyöräily
Autoilu
Oulu

Pyöräkatu on uusi katutyyppi, jolla on myös oma liikennemerkkinsä. Kun Liikenneturva kysyi* pyöräkadun liikennemerkistä, vain kolmasosa vastaajista tiesi, että pyöräkadulla pyöräilijöille on annettava esteetön kulku. Lähes yhtä moni uskoi virheellisesti, ettei jalankulkija saa kulkea pyöräkadulla.

Miten pyöräkadun säännöt menevätkään, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski?

”Pyöräkadulla kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Pyöräkadulla saa siis ajaa autolla, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku ja vauhti on sovitettava pyöräilijöiden tahtiin. Pyöräkadun liikennemerkki ei itsessään aseta nopeusrajoitusta, vaan se osoitetaan erikseen. Jalankulkijoille pyöräkadulla on oma jalkakäytävänsä”, Kalmakoski kertoo.

Pyöräkatuja ei ole vielä jokaisen kotitaajamassa, mutta esimerkiksi Oulusta pyöräkatu jo löytyy. Merkki ja sen osoittamat säännöt on kuitenkin hyvä omaksua, jotta osaa toimia oikein tositilanteessa.

”Ellei muuta ole merkitty, pyöräkadulla voi pyöräillä kumpaankin suuntaan. Kääntyessään pyöräkadulle autoilevien kannattaakin huomioida se, että pyöräilijöitä voi tulla molemmista suunnista”, Kalmakoski huomauttaa.

Kuva: Jussi Kaakinen ja Kaisa Tanskanen / Liikenneturva

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa

Viime kesänä voimaan tullut tieliikennelaki esitteli myös uuden liikennemerkin, jolla osoitetaan ajoneuvoliikenteelle väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Liikenneturvan kyselyssä vain puolet suomalaisista tiesi, mitä merkki tarkoittaa. Viidesosa luuli virheellisesti, että pyöräilijän on paikassa väistettävä autoilevia.

”Kun tätä uutta merkkiä käytetään, pyörätien jatkeen tulee olla myös rakenteellisesti korotettu, ellei kyseessä ole liikennevaloin ohjattu risteys. Merkki ei vaikuta ajoradan liikenteen keskinäisiin väistämissääntöihin. Jos pyörätien jatketta ennen on kärkikolmio tai stop-merkki, on silloin väistettävä myös moottoriajoneuvoliikennettä”, Kalmakoski taustoittaa.

Kalmakoski muistuttaa, että risteyksissä tarvitaan varovaisuutta ja ennakoivaa ajotapaa. Riippumatta kulkuneuvosta, on risteystä lähestyttävä sopivalla tilannenopeudella, jotta havainnot ehtii tehdä huolella.

Pyöräkaista vain pyöräilijöille

Pyöräkaistan liikennemerkki oli paremmin tunnettu. Lähes kuusi kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta tiesi, että merkki kertoo siitä, että ajoradalla on pyöräilijöille varattu kaista.

”Pyöräkaista on varattu pyöräileville. Uuden tieliikennelain myötä siellä ei saa enää ajaa mopollakaan. Pyöräkaistan merkkiä ei välttämättä aina ole pyöräkaistan yhteydessä, jolloin kaistasta kertovat ajoratamerkinnät. Olosuhteissa, joissa tiemerkinnät eivät ole näkyvissä, merkki voi kuitenkin ehkäistä esimerkiksi vahingossa tapahtuvaa pysäköintiä pyöräkaistalle”, Kalmakoski selventää.

Ajoradalla pyöräilijää koskevat samat säännöt kuin muitakin kuljettajia. Pyöräkaistalla kuljetaan siis yhteen suuntaan oikeanpuoleisen liikenteen mukaisesti.

Liikenneturvan Tunne liikennesäännöt -kampanja nostaa esille väistämissääntöjä. Lue lisää ja kertaa tärkeimpiä väistämissääntötilanteita: liikenneturva.fi/tieliikennelaki.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia liikenteestä maaliskuussa 2021. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 092 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia. Tutustu kyselyn tuloksiin.

Tagit: 
pyöräily, liikennemerkit, väistämissäännöt