Tiedote
Pyöräily
Valtakunnallinen

”Vaikka pyöräilykypärän käyttö on hiljalleen yleistynyt, kehitys on ollut valtakunnallisesti ja ikäryhmittäin arvioiden hyvin epätasaista. Eniten kypärää käytetään pääkaupunkiseudulla ja useimmin kypärä laitetaan lapsen päähän. Liikenneturvan seurantatietojen mukaan vuonna 2014 oli pyöräilykypärän käyttöaste koko maassa 41 prosenttia”, Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen toteaa.

Tieliikennelain kokonaisuudistuksessa myös pyöräilykypärän käyttöä koskeva säännös tulee tarkasteltavaksi.

”Liikenneturva pitää tärkeänä, että uuteen lakiin tulee selkeä kirjaus siitä, että pyöräilijän ja pyörän matkustajan on käytettävä kypärää. Liikenneturva ei kuitenkaan pidä ajankohtaisena sitä, että lain säännöstä tehostettaisiin sanktioin. Sen sijaan viestinnän ja koulutuksen keinoilla voidaan käyttöä vähitellen lisätä. Kulttuurinmuutos vie aina oman aikansa”, toteaa Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Martti Korhonen.

Pyöräily kohentaa kansanterveyttä ja säästää ympäristöä. Pyöräilyonnettomuuksia ennaltaehkäistään tehokkaasti laadukkaalla pyöräilyinfrastruktuurilla. Onnettomuuden sattuessa kypärä on kuitenkin korvaamaton varuste.

”Pyöräilykypärän aivovammalta suojaava vaikutus on tutkitusti erittäin hyvä ja se on osa pyöräilijän varustepakettia. Pyöräilystä saadaan terveyttä ja hyvinvointia, mutta toivottavasti kasvava pyöräilijäjoukko oppii varautumaan myös tapaturmien varalta”, Tarvainen toteaa.

”Onnettomuustilanteissa on tärkeää, että kypärä on ollut päässä ja oikein kiinnitetty. Kypärä suojaa pyöräilijän päätä paitsi törmäyksissä myös yksittäisissä kaatumisissa. Aina ei onnettomuuteen tarvita toista osapuolta”, Tarvainen muistuttaa.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen, Liikenneturva, 040 197 9140
Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Martti Korhonen, 050 511 3051

Lisää tutkittua tietoa pyöräilykypärästä Liikenneturvan verkkosivuilla: www.liikenneturva.fi/pyorailijat/pyorailykypara.

Tagit: 
pyöräilykypärä