Tiedote
Kävely ja pyöräily
Pyöräily
Valtakunnallinen

Valmisteilla oleva pyöräilyaineiston – Fillarillan - tavoitteena on kehittää alakoululaisten ennakointitaitoja ja kannustaa heitä havaintojen tekemisen, ajotaitojen, liikkumisvalintojen ja sääntöjen harjoitteluun niin koulussa kuin kotona.

Fillarilla on kokeiltavana ja kommentoitavana Suomen suurimmassa opetus- ja kasvatusammattilaisille suunnatussa tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. Liikenneturvan pisteellä saa kokeilla virtuaalifillarointia ja antaa palautetta niin VR-kokemuksesta kuin esittää kehitysideoita.

"Pyöräilyaineistossa korostuu oppilaiden oma toiminnallisuus, ongelmanratkaisu ja yhteistyö. Vaikka tuote on digitaalinen, se ei ole ollut kehitystyössä itseisarvo. Tavoitteena on ollut haarukoida alakoululaisille paras mahdollinen tapa harjaantua turvalliseksi pyöräilijäksi ja harjoitella ongelmallisina koettuja liikennetilanteita luokkaympäristössä", perustelee Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski.

Positiivista palautetta pilottiluokalta

Virtuaalimaailmassa käydään läpi viisi eri liikennetilannetta, jotka kaikki on kuvattu pyöräilijän näkökulmasta 360-videolla. Janakkalan Turengin alakoulun kuudennen luokan oppilaat pääsivät ensimmäisinä oppilaina Suomessa kokeilemaan virtuaalipyöräilyä oppitunnilla. Materiaalista vastaava projektisuunnittelija Essi Olkkonen oli ilahtunut ensimmäisen kokeilun annista.

"Oppilaiden ja opettajien ääni ja ajatukset ovat tärkeässä roolissa materiaalin suunnittelussa. Ensikokeilussa VR:n käyttö synnytti jännittyneitä sormia ja matkan aikana leveneviä hymyjä. Onnistumisesta kertoo se, että oppilaat löysivät hienosti olennaisuudet videon liikennetilanteesta", Olkkonen kuvailee.

"Veeärrän on tarkoitus tuoda liikennekasvatus niin lähelle aitoja liikennetilanteita kuin luokkahuoneessa on mahdollista. Pelillinen toteutus palkitsee oikea-aikaisen havainnoinnin ja opettaa kiinnittämään oikeisiin asioihin huomiota. Opettajan ohjeiden kautta annetaan vinkkejä, kuinka näistä kokemuksista voi edelleen keskustella koko luokan kesken", Tuomikoski täydentää.

Pilottioppitunti videoitiin, ja sen toivotaan opastavan VR-lasien käyttöön. Video on katseltavissa Liikenneturvan messuosastolla ja sen kautta aktivoidaan messuvieraita keskustelemaan materiaalin kehittämisestä niin VR:n kuin muidenkin osa-alueiden osalta.

Katso video:

Koulujen liikennekasvatuksen tavoitteena on luoda, ylläpitää sekä parantaa lasten ja nuorten valmiuksia toimia turvallisesti liikenteessä sekä kehittää turvallisia liikenneasenteita. Liikenneturva tarjoaa opettajille materiaalia ja menetelmiä pitkäjänteisen liikennekasvatuksen toteuttamiseen eri luokka-asteilla.

Tagit: 
Fillarilla, VR, liikennekasvatus, pyöräily, pyöräilykasvatus, virtuaalifillarointi