Tiedote
Kävely ja pyöräily
Jalankulku
Valtakunnallinen

Kun suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä selvitettiin, vajaa puolet kertoi pitävänsä punaista päin kävelyä vakavana tai erittäin vakavana liikennerikkomuksena. Punaista päin ajamiseen asenteet olivat tiukempia: neljä viidestä piti valo-ohjauksesta piittaamatonta ajoa vakavana tai erittäin vakavana rikkomuksena.

”Valojen noudattamatta jättämisen syitä voi olla monia. Kiire junaan, koiranilma tai vaikka ihan piittaamattomuus. Sekä autoilijoiden että kävelijöiden osalta valojen noudattaminen riippuu aika paljon myös valoristeyksen sijainnista. Monista kaupungeista löytyy valoristeyksiä, joissa valoja noudatetaan hyvin heikosti. Helsingissä käyneet tunnistavat esimerkiksi Rautatieasemaa ympäröivät valoristeykset sellaisiksi, joissa punaista päin hilpaistaan säännöllisesti”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa kertoo.

Turvalliseen tien ylitykseen liittyy muutakin kuin pelkkä liikennevalojen noudattaminen. Vaikka vihreä valo kutsuisi ylittämään, on tien ylityksen turvallisuus hyvä varmistaa myös katsomalla aina ympärilleen.

”Kävellen kulkeva jää peltikuoreen kääritylle moottoriajoneuvolle aina kakkoseksi. Tarkistamalla molemmat suunnat ennen ajoradalle astumista varmistaa, että esimerkiksi kääntyvän ajoneuvon kuljettaja on varmasti huomannut jalan liikkuvan. Etenkin pimeällä, huonolla kelillä tai muutoin näkyvyyden ollessa heikentynyt varmistaminen on hyvä lisä”, Piippa opastaa.

Punaista päin kävelijä antaa mallin lapsille

Lapset katsovat paitsi omista vanhemmistaan myös muista ympäröivistä aikuisista mallia siihen, miten liikenteessä tulee toimia. Punaisiin puskeva aikuinen näyttää siis toiminnallaan myös huonoa esimerkkiä lapsille.

”Lapsen on vaikea ymmärtää, miksi punaisissa valoissa tulee seistä, jos samanaikaisesti aikuiset ramppaavat ympäriltä yli valojen väristä piittaamatta. Vaikea tätä on varmasti myös vanhemman selittää kyselevälle lapselle”, Piippa muistuttaa.

”Liikenteessä jokaisen aikuisen olisi hyvä muistaa, että toimii joka päivä esimerkkinä monelle lapselle – hyvässä ja huonossa.”

Lisätietoa:

yhteyspäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva, 020 7282 386
www.liikenneturva.fi/seurannat

* Liikenneturva on tarkkaillut jalankulkijoiden liikennevalokäyttäytymistä vuodesta 1993. Vuonna 2015 liikennevaloja noudatti 85 prosenttia jalankulkijoista.
* *Suomalaisten mielipiteitä ja omia kokemuksia liikenteestä selvitettiin heinäkuussa 2014 internetpaneeli GallupForumissa. Kaikkiaan haastateltiin 1503 henkilöä, joista autoilijoita oli 1175 eli 78 prosenttia. Tutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta TNS Gallup Oy.

Tagit: 
liikennevalot, punaista päin, valo-ohjaus