Tiedote
Jalankulku
Valtakunnallinen

Liikenneturvan toukokuussa toteutettuun kyselytutkimukseen* vastanneista suomalaisista noin puolet pitää punaista päin kävelyä vakavana tai erittäin vakavana liikennerikkomuksena. Pyörällä punaista päin ajamiseen suhtauduttiin aavistuksen nuivemmin. Tiukimmin valo-ohjauksen rikkominen tuomittiin autolla: lähes kahdeksan kymmenestä pitää punaista päin ajamista vakavana tai erittäin vakavana rikkomuksena.

”Jokainen tuntee punaisen valon merkityksen, joten syyt valojen noudattamattomuuteen eivät ole tietämättömyydessä. Kiire, koiranilma, kännykän katselu tai muu tarkkaavaisuuden herpaantuminen voivat olla punaista päin kulun taustalla. Toki syynä voi olla myös silkka piittaamattomuus tai tilanne, jossa autoja ei tule ja tyhjä tie koetaan vaarattomaksi”, pohtii Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Liikenneturvan viime vuonna tekemien seurantojen** mukaan 85 prosenttia jalan kulkevista pysähtyi punaisiin valoihin. Valtaosalle valo-opasteiden mukaan kulkeminen on siis itsestäänselvyys.

Milloin tien yli?

Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kaksi kolmesta koki, että vihreä valo palaa kävelijöille liian lyhyen ajan, jotta hitaammat ehtisivät ylittää tien kiiruhtamatta. Viidesosa uskoi, että tietä ei saa ylittää, jos jalankulkija ei ehdi tien yli vihreän valon aikana.

”Jos kulkeminen on hitaampaa esimerkiksi iän tai sairauden takia, ei valoristeyksiä kannata kuitenkaan vieroksua. Vihreän valon palaessa tietä saa lähteä ylittämään, vaikka väri vaihtuisikin kesken matkan”, Piippa kannustaa.

Turvalliseen tien ylitykseen liittyy muutakin kuin pelkkä liikennevalojen noudattaminen. Ylityksen turvallisuus hyvä varmistaa myös katsomalla aina ympärilleen – vaikka vihreä valo palaisikin.

”Kävelevä jää moottoriajoneuvolle aina kakkoseksi. Ennen ajoradalle astumista on hyvä vielä tarkistaa molemmat suunnat. Näin varmistaa, että myös kääntyvän ajoneuvon kuljettaja on huomannut sinut. Tämä on tärkeää etenkin pimeällä tai huonolla kelillä”, Piippa vinkkaa.

*Kantar TNS Gallup Oy keräsi Liikenneturvan toimeksiannosta tutkimuksen aineiston toukokuussa 2017. Vastaajia oli yhteensä 1035 henkilöä, joista autoilevia oli 79 %.

**Liikenneturva on tarkkaillut jalankulkijoiden liikennevalokäyttäytymistä vuodesta 1993. Vuonna 2016 liikennevaloja noudatti 85 prosenttia jalankulkijoista.

Tagit: 
jalankulku, jalankulkija, liikennesäännöt, liikenneturvallisuus