Tiedote
Valtakunnallinen

Siinä missä vanhemmat ja koulut tukevat lasten turvallista liikkumista kasvatuksen ja valistuksen keinoin, tiellä liikkujista erityisesti autoilijoilla on oma tärkeä roolinsa liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattamisessa.

Mitä suurempi nopeus, sitä vähemmän aikaa kuljettajalla on havainnoida liikennetilannetta ja reagoida sen mahdollisiin muutoksiin, kuten liikennevaloihin. Punaista päin ajaminen onkin yhä varsin yleistä. Liikenneturvan liikennekäyttäytymisen seurannoissa* keväällä 2013 havaittiin yhden tai useamman auton ajavan päin punaista joka viides kerta liikennevalojen vaihtuessa (21 %).**

Liikenneturva kampanjoi koulujen alkaessa tänäkin vuonna teemalla ’Jokainen tie on koulutie – noudata nopeusrajoitusta’, korostaen aikuisten vastuullisen liikennekäyttäytymisen tärkeyttä. Jokainen aikuinen voi omalta osaltaan vaikuttaa lasten liikenneturvallisuuteen.

Tarjolla tukea vanhemmille

Myös koulutielle lapsiaan ensimmäistä kertaa opastaville vanhemmille on tarjolla apua. Liikenneturvan verkkosivuilta ilmaiseksi tilattavissa oleva uusi Lapsi liikenteessä -opas on oiva apu itsenäiseen liikkumiseen harjoittelevien lasten vanhemmille, vinkkaa suunnittelija Katariina Rahikainen. Siinä korostuu myös vanhemman esimerkin tärkeys.

Lapsi oppii turvalliseen liikkumiseen vähitellen, seuraamalla vanhempien ja tuttujen aikuisten esimerkkiä. Vastuu lapsen turvallisuudesta liikenteessä on aikuisella – siksi kulkureitit tulisi käydä yhdessä läpi lapsen kanssa etukäteen. Samalla varmistetaan, että lapsi ei yksinään liiku ympäristössä, jota ei hallitse.

Lapsen on usein vaikea hahmottaa esimerkiksi auton äänen suuntaa tai etäisyyttä, tai tarkkaavaisuuden vie liikenteen sijaan kaveri tai leikki. Käsitys liikenteen vaaroista ei ole vielä muotoutunut, ja lapsi usein virheellisesti uskoo, että oikeassa oleminen auttaa selviämään liikenteessä. Lisäksi liikennetermit ja -symbolit ovat usein vaikeita lapselle. Aikuisen kannattaakin keskittyä turvallisten toimintamallien opettamiseen monimutkaisten sääntöjen opettamisen sijaan. Oikean ja vasemman erottaminen liikennetilanteessa ei pienellä lapsella ole vielä tärkeää – tärkeämpää on osata katsoa, ettei kummastakaan suunnasta tule autoa tietä ylittäessä.

Kouluissa moninaista liikennekasvatusta

Kouluissa liikennekasvatus ei ole oma oppiaineensa, vaan se sisällytetään muihin oppiaineisiin. Opetus onkin pitkälti opettajien omasta aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta syntyvää ja sen määrä vaihtelee suuresti eri koulujen ja luokka-asteiden välillä.

Liikenneturva tukee opettajia tarjoamalla materiaaleja ja ideoita sekä koulutusta muun muassa syksyllä starttaavalla valtakunnallisella opettajien jatkokoulutuskiertueella, joka tarjoaa ajankohtaisia ja osallistavia liikennekasvatuksen työkaluja eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa toimiville opettajille.

Turvallinen liikennekäyttäytymistä on tuettava elinikäisellä liikennekasvatuksella, tarjoamalla oppilaille säännöllistä ikäryhmälle räätälöityä liikennekasvatusta ja ottamalla liikenneturvallisuus osaksi koulun jokapäiväistä toimintakulttuuria.

” Jokaisesta koulusta tulisi löytyä vähintään yksi liikenneturvallisuuden osaaja”, Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen sanoo ja kehottaakin vanhempia ottamaan liikenneturvallisuusasiat puheeksi opettajan kanssa.

Katso myös:
Ohjeet koulumatkaan
Kuvagalleria, lapset liikenteessä - julkaisuvapaita kuvia
Alakouluikästen liikennevahingot

Keskustelua koulujen alkamisesta ja liikenneturvallisuudesta - www.facebook.com/liikenneturva

Lisätietoja:
suunnittelija Laura Loikkanen, puh. 020 7282 341
suunnittelija Katariina Rahikainen puh. 020 7282 342

*Autoilijoiden liikennevalokäyttäytymistä tarkkailtiin keväällä 2013 suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa. Yhteensä seurattiin 1801 valovaihetta. Tarkkailun aikana seuratuista valovaiheista 21% aikana yksi tai useampi autoilija ajoi päin punaista. Liikenneturva on tarkkaillut kuljettajien käyttäytymistä liikennevaloissa vuodesta 2002.

**Liikenneturva seuraa myös jalankulkijoiden liikennevalokäyttäytymistä. Julkaisemme tiedot punaista päin kävelystä 13.8.2013.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.

Seuraa Liikenneturvaa Twitterissä.