Tiedote
Valtakunnallinen

Valtakunnallisessa Päätä itse! -hankkeessa tavoitteena on ehkäistä nuorten riskikäyttäytymistä ja liikenneonnettomuuksia. Nuoret pääsevät itse miettimään liikenneturvallisuuden kehittämistä ja toteuttamaan omannäköisiään liikenneturvallisuusprojekteja, joissa vain mielikuvitus on rajana.

Viime vuonna aloitetussa hankkeessa on jaettu projektirahaa jo noin kahdellekymmenelle nuorten ryhmälle. Nuoret ovat ideoineet muun muassa teemapäiviä ja liikenneturvallisuustempauksia sekä pelejä ja videoita. Projektit ovat tyypillisesti olleet suunnattuja nuorten omalle paikkakunnalle ja sen lapsille ja nuorille.

”Päätä itse! on hyvä esimerkki vertaisoppimisesta. Uskomme, että nuorilta nuorille suunnatulla liikennevalistuksella on hyvät edellytykset toimia”, Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi toteaa.

Hankkeella pyritään tavoittamaan erityisesti 15–24 -vuotiaita nuoria, mutta myös nuorten kanssa toimivia aikuisia.

”Usein tämän kaltaiset projektit vaativat aikuisen läsnäoloa ja innostamista; siksi Päätä itse! -projekti soveltuu hyvin esimerkiksi osaksi jotain toisen asteen kurssia tai nuorisotalolla tehtäväksi projektiksi”, vinkkaa Nuorten Akatemian koulutoiminnan päällikkö Anu Iivanainen.

Projektirahan haku nyt käynnissä

Tänä syksynä tukea myönnetään 100–1000 euroa projektia kohti. Toteutusaikaa ideoille on marraskuun 2014 loppuun saakka.

Projektirahaa voi hakea niin pitkään kuin tukea on jaettavissa. Tukea voi hakea Nuorten Akatemian uudistuneilla verkkosivuilla.

Lisätietoja

Nuorten Akatemia, koulutoiminnan päällikkö Anu Iivanainen, puh. 040 5046 909, anu.iivanainen[at]nuortenakatemia.fi
Liikenneturva, koulutuspäällikkö Antero Lammi, puh. 020 7282 346, antero.lammi[at]liikenneturva.fi

Aiheesta lisää: www.nuortenakatemia.fi/paataitse

Katso Lahden Muotoilu- ja taideinstituutin oppilaiden Päätä itse! -video

Nuorten Akatemia on nuorten toiminnan kehittämö ja toteuttamo. Järjestö pyrkii vahvistamaan nuorten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta sekä luomaan toimintamalleja, joissa on tilaa nuorten arvoille ja ajatuksille. Kehittämällä hankkeita yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa ja nuoria kuunnellen Nuorten Akatemia pyrkii siihen, että nuorilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heille merkittäviin asioihin.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.

Tagit: 
Nuorten Akatemia, nuoret, nuoriso-ohjaajille, nuorisotyöntekijä, nuorten kanssa