Tiedote
Autoilu
Valtakunnallinen

Autojen turvarakenteiden parantuminen on jo vuosia vähentänyt henkilövahinkoja. Monet varhaisimmat turvatekniset ratkaisut perustuivat törmäystesteihin, ja niiden tarkoitus on estää autoilijan vammautuminen onnettomuustilanteessa. Tällaisia ovat muun muassa turvavyöt ja turvatyynyt.

Törmäys- ja kolaritestejä tehdään edelleen, mutta nykysuuntaus turvatekniikan kehittymisessä painottaa onnettomuuksia ennaltaehkäisevää turvatekniikkaa. Tällaista onnettomuuksia estämään pyrkivää turvatekniikkaa on käytössä lähes poikkeuksetta kaikkien automerkkien uusimmissa malleissa.

”Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) on turvavyön jälkeen tärkein auton turvavaruste. Yhdysvaltain National Highway Traffic Safety Administration (NTHSA) on julkaissut toukokuussa uuden tutkimuksen järjestelmän tehokkuudesta. Uuden arvion mukaan ajonvakautusjärjestelmä vähentää kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia 31 %”, kertoo Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi.

Turvatekniikka korjaa inhimillisiä virheitä

Turvatekniikka tarjoaa apuvälineitä turvalliselle ajamiselle korjaamalla inhimillisiä virheitä.

”Ihminen on luonnostaan virhealtis. Vaikka kuljettaja olisi kuinka taitava ja osaava, jokainen on joskus väsynyt tai ajatuksissaan eikä tarkkaavaisuus ole aina parhaimmillaan. Turvateknisten järjestelmien tehtävä onkin paikata juuri näissä tilanteissa, Lammi muistuttaa.

Toimittaja Raimo Tengvall on Liikenneturvan toimeksiannosta koonnut esittelyn keskeisimmästä auton turvatekniikasta. Esittely on Liikenneturvan verkkosivuilla, osoitteessa www.liikenneturva.fi/turvatekniikka

”Pitkälle tulevaisuuteen ihmisillä on edelleen valinnan vapaus, valitako auto, jossa nykyaikaista turvatekniikkaa on vai ei. Tämä on ajankohtaista monille suomalaisille käytetyn auton ostajille vielä vuosia. On tärkeää tarjota tietoa, jotta ihmiset voivat tehdä valintoja vastuullisesti ja viisaasti”, Antero Lammi toteaa.

Lisätietoja

Antero Lammi, koulutuspäällikkö, puh. 020 7282 346 tai 040 548 5380 (tavoitettavissa parhaiten keskiviikkona 18.6.) tai
Pasi Anteroinen, tiedottaja, puh. 020 7282 348.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. www.liikenneturva.fi