Tiedote
Valtakunnallinen

Vajaa kolmannes Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 15–19-vuotiaista nuorista kertoi puuttuneensa toisen matkustajan tai kuljettajan turvavyön käyttämättömyyteen.

”On rohkeaa muistuttaa kaveria turvavyön käytöstä. Samalla se on osoitus välittämisestä”, sanoo Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi.

Liikenneturvan turvavyökampanja on suunnattu nuorille, sillä 15–24-vuotiaat miehet käyttävät turvavöitä vähiten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyssä turvavöitä kertoi käytävänsä yleensä aina noin 92 prosenttia nuorista. Tieliikenneonnettomuustilastoista on arvioitu, että lähes joka kolmas menehtyneistä olisi voinut pelastua käyttämällä turvavyötä.

Tutustu turvavyökampanjaan osoitteessa: www.mustavyö.fi

Auto ei starttaa ennen kuin turvavyöt on kiinni

Liikenneturvan kyselyyn vastanneet nuoret empivät sosiaalisesti vaikeissa tilanteissa, joissa turvavyön käyttämättömyyteen tulisi puuttua kaveripiirissä.

Kyselyssä nuorille kuvailtiin tilanne, jossa osa matkustajista ei matkalle lähdettäessä kiinnitä turvavöitä ja kysyttiin, lähtisikö kuljettaja silti ajamaan. Kolmasosa vastaajista kertoi todennäköisesti lähtevänsä ajamaan ja kolmannes todennäköisesti ei. Viidennes oli varma, ettei lähtisi liikkeelle ennen kuin vyöt kiinnitetään. Vastausten hajonta kertoo, että käytännössä toisen turvavyön käyttämättömyyteen puuttuminen ei ole helppo tilanne.

Liikenneturvan Nuorisotutkimus 2013 selvitti 15–19-vuotiaiden nuorten mielipiteitä ja omia kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin tammi-helmikuussa 2013 ja siihen haastateltiin 749 henkilöä. Tutkimuksen on Liikenneturvan toimeksiannosta suorittanut TNS Gallup Oy.

Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Nuoret valistavat nuoria

Liikenneturva haluaa nuoret valistustalkoisiin. Nuorten Akatemian kanssa toteutettavassa Päätä itse! -hankkeessa nuoret pääsevät itse miettimään liikenneturvallisuuden kehittämistä ja toteuttamaan omannäköisiä liikenneturvallisuusprojekteja. Niitä varten voi hakea 100–500 euron tukea.

”Haluamme mahdollistaa uusia, luovia ja nuorten näköisiä valistushankkeita”, sanoo Antero Lammi.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.

Lisätietoja:
Turvavyökampanja: www.mustavyö.fi
Päätä itse – hanke www.itsetehty.fi/paataitse
Tilastokatsaus nuorten liikenneturvallisuuteen

koulutuspäällikkö Antero Lammi p. 020 7282 346
suunnittelija Katariina Rahikainen p. 020 7282 342
tiedottaja Kaisa Hara p. 020 7282 317