Tiedote
Valtakunnallinen

”Tämän ikäiset ovat helposti yllytettävissä ja ikävän usein jollekin käy kipeästi.”**

Liikenneturva selvitti laajalla kyselyllä yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevien nuorten ajatuksia liikenteessä käyttäytymisestä ja asenteista. Kysely vahvisti käsitystä vertaisryhmän merkityksestä nuorten liikennekulttuurissa.

”Vertaisryhmä – kaveriporukka ja ystävät – ovat nuorelle erittäin tärkeitä. Kasvava nuori hakee vastausta eri elämänalueiden kysymyksiin nimenomaan vertaistensa reaktioista. Ryhmän ulkopuolelle jäämisen pelko on voimakasta ja vaikuttaa omaan toimintaan. Näin on myös liikenteessä, niin hyvässä kuin pahassa”, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

”Haluan ajaa turvallisesti, koska olisi kamalaa, jos oman hölmöilyn takia muut kärsisivät!”

Valtaosa nuorista (73 %) kertoi kyselyssä haluavansa toimia mahdollisimman turvallisesti liikenteessä ystäviensä seurassa ollessaan. Lähes joka viides nuori (17 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että ottamalla riskejä liikenteessä voi saada arvostusta omassa kaveripiirissä. Pojat kokivat näin huomattavasti tyttöjä useammin, mutta tytöistäkin 12 prosenttia arvioi, että ottamalla riskejä saa kaveripiirissä arvostusta.

”Yleensä kavereiden kanssa erityisesti mopoillessa otetaan paljon riskejä ja yritetään näyttää mitä osataan.”

Käsitys siitä, miten ystävät suhtautuvat riskinottoon liikenteessä, vaikuttaa myös nuoren käyttäytymiseen. Ne nuoret, joiden kaveripiirissä arvostettiin riskinottoa, ilmoittivat myös ottavansa liikenteessä enemmän riskejä, kun liikenteessä oltiin porukalla. Myös turvavarusteita käytettiin harvemmin ja elämyshakuisuuteen liikenteessä suhtauduttiin myönteisemmin.

Porukassa on myös suoraa kannustusta riskinottoon. Joka kuudes pojista kertoi, että kaverit ovat yllyttäneet ottamaan riskejä liikenteessä. Tytöistä näin oli kokenut kahdeksan prosenttia.

Liikennekasvatusta tarvitsevat kaikki nuoret, ei vain kuljettajat

”Turhat ylinopeudet ovat omassa kaveripiirissä ja tutuilla yleisiä ja ne pelottavat kyydissä ollessa paljon...”

Kyselyssä nuorten ryhmien välillä näkyi eroja, mutta erot erilaisten ryhmien sisällä ovat lähes yhtä suuria kuin ryhmien välillä.

”Riskihakuista käyttäytymistä löytyy kaikenlaisista nuorten ryhmistä. Turvallista liikkumista on tärkeä käsitellä kaikkien nuorten kanssa, ei ainoastaan niiden nuorten kanssa, joiden riski liikenteessä tiedetään korkeammaksi”, Markkanen painottaa.

Jokainen, joka kohtaa nuoria työssään voi vaikuttaa nuorten valintoihin liikenteessä. Kasvattaja voi auttaa nuorta tunnistamaan omaan kaveripiiriin syntyneitä valta-asemia sekä sitä, miten ryhmän normit vaikuttavat.

”Liikennekasvatus on paljon muutakin kuin liikennesääntöjen harjoittelua. Tärkeää on tarjota nuorille mahdollisuuksia miettiä yhdessä, miten ryhmäpaineen alla voi ilmaista oman mielipiteen, ja miten omista turvallisista valinnoista pidetään kiinni. Liikennekasvatusta tarvitsevat siis kaikki nuoret, ei vain ne, jotka itse toimivat kuljettajina.” Markkanen muistuttaa ja kannustaa kasvattajia myös pohtimaan omaa suhtautumistaan liikenteessä käyttäytymiseen.

”Aikuiset lähtevät herkästi mukaan siihen, että hurjastelu koetaan jotenkin olennaiseksi osaksi nuoruutta. Etenkin, kun kyse on pojista. Meidän aikuisten tulisi kuitenkin pohtia etukäteen, miten suhtautua esimerkiksi siihen, kun riskinotolla ylpeillään. Voimme esimerkillämme ja keskustellen auttaa nuoria luomaan kaveripiiriin ilmapiirin, jossa arvostusta saa riskinoton sijaan turvallisella ja muut huomioivalla käyttäytymisellä”, Markkanen painottaa.

Nuorten liikennekasvatusta Nuori 2020 -suurtapahtumassa

Liikenneturva esittelee keinoja käsitellä liikenneasioita nuorten kanssa Nuori 2020 - suurtapahtumassa Tampereella 14.-16.1. Nuorisokyselyn tuloksia ja käytännön kokemuksia sekä liikennekasvatuksen menetelmiä käydään läpi ohjelmaosiossa torstaina 16.1 klo 9.00-10.30. sekä Liikenneturvan tapahtumapisteellä (B9) koko tapahtuman ajan.

Nuori 2020 on valtakunnallinen kasvatuksen ja nuorisotyön tapahtuma. Sen järjestävät Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Kirkkohallitus yhdessä Tampereen nuorisopalveluiden kanssa Tampere-talolla 14.-16.1. Liikenneturva on mukana tapahtumassa sekä omalla pisteellä että torstaiaamun ohjelmaosiolla.

*Liikenneturva selvitti nuorten ajatuksia ja kokemuksia liikenteestä kyselyllä syksyllä 2019. Kysely toteutettiin ympäri Suomea yläkouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 3291 nuorta. Tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan keväällä 2020.

**Sitaatit Liikenneturvan kyselyn avovastauksista.

Tagit: 
nuoret