Tiedote
Moottoripyöräily
Jyväskylä

Jyväskylän Hipposhallissa pidettävä Moottoripyöränäyttely on avoinna lauantaina 11.4. klo 9-17 ja sunnuntaina 12.4. klo 10–16. http://www.jmkmc.fi/mpnayttely.html

Ennakoiva motoristi pitää pelivaraa

Pelivaran ylläpitäminen tarkoittaa motoristilla kykyä tunnistaa liikenteen vaaratekijät sekä kykyä ottaa ne huomioon omassa ajamisessa siten, että mahdollisuudet turvalliseen toimintaan pysyvät riittävän suurina.

Riskejä moottoripyöräilijälle voi aiheutua tiestä ja sen kunnosta sekä säästä ja kelistä. Talvi on jättänyt jälkensä tiestöön ja ajo-olosuhteita vaikeuttavat irtosora, routavauriot, syvät ajourat sekä liukkaat urapaikkaukset. Myös muut tiellä kulkijat - kuten jalankulkijat, pyöräilijät ja muiden ajoneuvojen kuljettajat - voivat omalla toiminnallaan aiheuttaa vaarallisia tilanteita moottoripyöräilijälle.

Kokeneenkin moottoripyöräilijän kannattaa keväällä ajokauden alkaessa päivittää osaamistaan ja moottoripyörän hallintataitoaan. Keväisellä ruosteenpoistolla saadaan perusajotekniikka hallintaan. Talven jälkeen on hyvä hakea tuntumaa ajamiseen ja perusasiat pyörän hallinnasta selkärankaan. Myös ajovarusteiden, erityisesti kypärän, kunto kannattaa tarkistaa ennen ajokauden alkamista.

Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä

Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut viidenneksellä. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 20 ja loukkaantunut 500 moottoripyöräilijää vuodessa. Miehiä menehtyneistä oli 92 prosenttia ja loukkaantuneista 87 prosenttia.

Lisätietoja: Koulutusohjaaja Tomi Rossi, puh. 040 762 7991