Tiedote
Moottoripyöräily
Valtakunnallinen

Liikenneturvan ja SMOTOn kyselyyn vastanneiden moottoripyöräilijöiden ylivoimaisesti suurimmat huolenaiheet liittyivät autoilijoiden kykyyn huomioida motoristit liikenteessä sekä autoilijoiden ajokuntoon.

Kyselyyn vastanneet motoristit uskoivat liikenneturvallisuuden kohenevan eniten teiden kuntoa parantamalla sekä opettamalla ja muistuttamalla autoilijoita huomioimaan motoristit paremmin.

Autoilijoiden tekemät virheet, mm. huomiovirheet korostuivat motoristien listatessa liikenteen riskejä. Suurimmat riskit koettiin tilanteissa, joissa auto kääntyi eteen kolmion takaa (92%) tai vastaantulevalta kaistalta (91%). Erityistä huolta kannettiin myös vaaratilanteista, joissa autoilija ei näe motoristia (87%).

Myös autoilijoiden heikko ajokunto, rattijuopumus ja väsymys olivat yleisiä huolenaiheita.

”Moottoripyöräilijällä ei ole ympärillään auton suojaavaa koria. Siksi autoilijoilla on suuri vastuu motoristien ja muiden liikkujien turvallisuuden takaajana”, sanoo koulutusohjaaja Toni Vuoristo Liikenneturvasta.

Omat valinnat tärkeitä motoristin turvallisuudelle

Kyselyyn vastanneet moottoripyöräilijät pohtivat myös omia heikkouksia ja vahvuuksiaan liikenteessä. Yleisimmin omana vahvuutena pidettiin riskien välttämistä ja ennakoivaa ajotapaa.

Joka viides vastaaja kuitenkin kertoi, tuskastuvansa hitaasti ajavien takana ja piti tilanteesta hermostumistaan omana heikkoutenaan. Omat valinnat ovatkin tärkeä osa motoristin turvallisuutta.

”Tiedä mitä teet, huomioi muut tiellä liikkujat ja riskit. Ennakoi”, neuvoo Suomen Motoristien puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

Motoristit kertoivat kyselyssä myös onnettomuuksista. Vastanneista neljännes kertoi joutuneensa lääkärihoitoa vaativaan onnettomuuteen ainakin joskus. Moottoripyöräilyn riskejä punnittaessa 37% piti riskiä kaatua melko tai todella isona riskinä itselleen.
Moottoripyöräilyyn liittyvästä vaaran tunteesta kertoi myös se, että vastanneista 7/10 piti moottoripyöräilyä vaarallisempana kuin henkilöautolla liikkumista.

Liikenneturvan ja Suomen motoristien kysely kerättiin verkossa tammi-helmikuun aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 2714 motoristia.

Lisätietoa

Koulutusohjaaja Toni Vuoristo p. 020 7282 349

Motoristien liikenneturvallisuuskyselyn tulokset