Tiedote
Autoilu
Kävely ja pyöräily
Jyväskylä

Työmatkoilla vaara voi piillä tiukoissa aikatauluissa, mieltä vaivaavissa työasioissa tai matkan tuttuudessa. Kiire, tarkkaamattomuus ja väsymys ovat sellaisia työliikenteen riskejä, joista työpaikoilla kannattaa keskustella. Liikenneturva on mukana Turvallisuus 2014 -messuilla 3-5.9.2014 Jyväskylän Paviljongissa. Liikenneturvan osastolla pohditaan, onko liikenteessä vaarallisempaa kuin töissä ja miten työmatkojen riskejä voidaan vähentää työpaikoilla.

Turvallisuus 2014 messut ovat avoinna:

• 3.9.2014 klo 10–17
• 4.9.2014 klo 10–17
• 5.9.2014 klo 10–16.

Messujen kotisivut: http://www.jklturvallisuusmessut.fi/

Tavoitteena tulee olla nolla tapaturmaa

Työyhteisöjen tapaturmattomuus on tavoittelemisen arvoinen asia. Työntekijän tapaturma aiheuttaa työstä poissaoloja ja kustannuksia työnantajalle. Esimerkiksi kun työmatkalla liukastuneen ja kaatuneen 54-vuotiaan naissuunnittelijan vasen käsi murtui, oli seurauksena 59 sairauspäivää. Tapaturman kustannukset työnantajalle olivat yli 10 000 euroa, josta tapaturmavakuutus kattoi runsaan kolmanneksen. Välittömien sairaskulujen lisäksi työnantajan ongelmiksi jäivät muun muassa sijaisen palkkaaminen ja tuotannon viivästyminen.

Töissä tai työmatkalla sattuneet liikennevahingot ovat usein seurauksiltaan vakavampia kuin työpaikalla sattuneet. Niissä myös menetetään huomattavasti enemmän työpäiviä kuin työtapaturmissa. Avainasemassa työliikenteen riskien vähentämisessä ovat yritysten johtohenkilöt, turvallisuusasiantuntijat sekä työsuojelun henkilöstö.

Lisätietoa:

aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva, puh. 0400 640 688

Lisätietoa työliikenteen turvallisuudesta: www.liikenneturva.fi/tyoliikenne

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta. www.liikenneturva.fi