Tiedote
Turku

Risteysliikenne voidaan tehdä turvallisemmaksi liikenneympyröillä, joita löytyykin Suomesta runsaasti. Liikenneympyröissä ajaminen on varsin yksinkertaista, kunhan muistaa kiertoliittymässä ajamisen perusasiat ja muut liikennesäännöt. Jostain syystä Salon seudulla liikenneympyrät ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Nyt jos koskaan on hyvä aika sisäistää ympyrän selkeät pelisäännöt:

”Liikenneympyrähän on oikeastaan vain sarja risteyksiä. Omaa ja muiden ajamista voikin helpottaa huomattavasti sillä, että käyttää vilkkua ajoissa ja oikeassa paikassa sekä muistaa väistämissäännöt”, toteaa Salon kaupungin suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm.

Ympyrään mentäessä on väistettävä siellä jo olevaa liikennettä sekä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Ympyröihin johtavat tiet varustetaan myös väistämisvelvollisuudesta kertovalla kärkikolmiolla. Sitten tulee vaihe, joka on monille hankala sisäistää:

”Ympyrästä poistuttaessa laitetaan vilkku päälle ja väistetään suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevia. Tässä pätee normaalit väistämissäännöt ja tilanne on sama kuin kääntyisi tavanomaisessa risteyksessä. Silläkään ei ole merkitystä, ajaako vai taluttaako pyöräilijä pyöräänsä, koska auto on tässä tilanteessa kääntyvä ajoneuvo ja kääntyvä ajoneuvo väistää”, kertaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Suojatie voi olla tien turvallisin tai turvattomin paikka

Myös suojatien eteen pysähtyminen rinnakkaisilla ajokaistoilla on tuonut kuntalaisilta kysymyksiä kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmää kohtaan. Koululainen tai muu jalankulkija ei välttämättä osaa varoa viereistä kaistaa yllättäen porhaltavaa menopeliä, jos oikealla kaistalla oleva autoilija on pysähtynyt antamaan tälle tietä.

”Suojatietä on tieliikennelain mukaan aina lähestyttävä sellaisella nopeudella, että ajoneuvo on mahdollista pysäyttää turvallisesti ennen sitä, eikä suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa saa koskaan ohittaa pysähtymättä sen rinnalle. Asian pitäisi olla aivan selvä kaikille ajokortin haltijoille”, Söderholm muistuttaa.

Useimmissa tilanteissa onnettomuudelta onneksi vältytään, mutta silloin ansio on usein jalankulkijan valppaudessa.

”Suojatiekeskusteluissa nousee usein esille tilanne, jossa suojatien eteen pysähtynyt ajoneuvo ohitetaan pysähtymättä. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa tilanne ei näy usein, mutta se ei vähennä tilanteen potentiaalista vaarallisuutta. Jos poliisi näkee suojatien eteen pysähtyneen auton ohittamisen, ajo-oikeus lähtee kerrasta ilman keskusteluja.”, Heiskanen puuskahtaa.

Animaatio kertaa tärkeimmät vinkit liikenneympyrässä ajamiseen:

Lisätietoja:

suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm , Salon Kaupunki (puh. 044 778 5200)

yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen, Liikenneturva (puh. 020 7282 362)