Tiedote
Valtakunnallinen

Liikkuvan poliisin viestintäpäällikkö Jussi Pohjonen osaa puhua liikenneturvallisuusasioista selkeästi ja ymmärrettävästi kansan kielellä ja silti asiallisesti. Hänellä on selvät mielipiteet ja hän tuo ne jämäkästi esille. Hän on aidosti kiinnostunut liikenneturvallisuuden kehittämisestä ja on helposti tavoitettavissa. Jussi toimii aktiivisesti niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa ja tarttuu ripeästi ajankohtaisiin aiheisiin. Hän seuraa kattavasti mediakenttää ja nostaa sieltä uutisaiheita esille kommentoitavaksi esimerkiksi Facebookissa. Jussi on osaltaan edistänyt ja kehittänyt Liikkuvan poliisin hyviä mediasuhteita ja tiedotusmyönteisyyttä.

Liikenneturvan tiedotusalan neuvottelukunta pitää tärkeänä liikenteen valvonnan määrällisen ja laadullisen tason säilyttämistä organisaatiomuutoksista riippumatta. Valvonnalla on tärkeä osa liikenneturvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Palkinnon jakoi Liikenneturvan tiedotusalan neuvottelukunnan puheenjohtaja, toimittaja Kari Pitkänen Tampereelta. Palkinto on suuruudeltaan 2 000 €.

Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Kare Ojaniemi, Liikenneturva, 0400 621 881
toimittaja Kari Pitkänen, 040 543 9875