Tiedote
Autoilu
Jalankulku
Moottoripyöräily
Mopoilu
Pyöräily
Raskas liikenne
Valtakunnallinen

Vuonna 2013 tieliikennekuolemien määrä oli edellisvuoden tasolla. Vuosi 2012 oli sodanjälkeisen ajan turvallisin vuosi tieliikenteessä, jos turvallisuutta arvioidaan liikennekuolemien määrän perusteella.

Loukkaantumiset vähenivät vuoden 2013 tammi-marraskuun tietojen perusteella kuusi prosenttia. Vakavasti loukkaantuneita oli yhtä paljon kuin edellisvuonna. Pelastuslaitosten tietoon tuli yli 900 vakavasti loukkaantunutta.

Myönteisiä piirteitä tieliikenteessä

Etenkin alkuvuoden 2013 aikana turvallisuustilanne oli hyvä. Helmikuussa 2013 tieliikenteessä menehtyi tilastoidun historian alhaisin määrä ihmisiä (6).

Vuonna 2011 säädetyn mopokorttiuudistuksen jälkeen mopoilijoiden henkilövahinkojen määrä väheni seuraavana vuonna kolmanneksella. Vuonna 2013 mopoilijoiden onnettomuudet ovat jääneet tälle alhaisemmalle tasolle. Neljä mopoilijaa menehtyi liikenteessä, kun vuonna 2012 uhreja oli seitsemän. Ikäryhmistä nuorten (15—24-vuotiaiden) liikennekuolemat vähenivät viidenneksellä.

Myös kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä väheni viidenneksellä. Etenkin raskaiden ajoneuvojen kanssa ajetuissa kohtaamisonnettomuuksissa kuolemat vähenivät jopa kolmanneksella.

Kokonaisuudessaan onnettomuuksissa, joissa oli osallisena raskas ajoneuvo, kuolleiden määrä väheni kolmanneksella ja loukkaantuneiden määrä yli viidellä prosentilla.

Kielteisiä piirteitä tieliikenteessä

Iäkkäiden (yli 65-vuotiaiden) liikennekuolemat lisääntyivät viidenneksellä. Suistumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä taas kasvoi neljänneksellä. Henkilöautojen suistumisonnettomuuksissa kuoli 20 ihmistä edellisvuotista enemmän.

Marraskuu oli tieliikenteessä poikkeuksellisen turvaton. Tieliikenteessä menehtyi 30 henkilöä, kun vuonna 2012 kuolemantapauksia oli 12.

Lisätietoja

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen p. 020 7282 310

*Arvio tieliikennekuolemien määrästä perustuu tilastokeskuksen tammi-marraskuun ennakkotietoihin ja Liikenneturvan keräämiin joulukuun sanomalehtitietoihin. Tilastokeskuksen tarkemmat ennakkotiedot tieliikenneonnettomuuksista vuonna 2013 julkaistaan 23.1.2014 kello 9.00.

Tarkempia maakuntakohtaisia tietoja voi tiedustella Liikenneturvasta.


Suomen yhteinen tieliikenteen turvallisuustavoite on vähentää tieliikennekuolemat alle 218 henkeen vuoteen 2014 mennessä.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 56 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.

Seuraatko meitä jo Twitterissä?