Tiedote
Valtakunnallinen

Kunnat tekevät liikenneturvallisuustyötä jokainen omalla tavallaan ja erilaisin panostuksin. Kuntalaisten ja kuntapäättäjien oma aktiivisuus on tärkeää. Turvallinen liikkuminen on perusoikeus, ja liikenneturvallisuus koskee jokaista kuntalaista. Liikenneturva kehottaakin kuntalaisia selvittämään, miten liikenneturvallisuutta parannetaan omassa kunnassa. Yksi mittari turvallisuustyölle on, onko kunnalla ajan tasalla oleva liikenneturvallisuussuunnitelma ja sen toteuttamista seuraava liikenneturvallisuustyöryhmä.

Kunnanvaltuutetut ovat avainasemassa liikkumiseen vaikuttavassa kaavoitus- ja rakennuspolitiikassa. Kuntien työ turvallisen liikenneympäristön rakentamisessa ansaitseekin kiitosta. Tämän lisäksi kuntalaisten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavalle kasvatukselle, valistukselle ja tiedotukselle on annettava riittävät resurssit.

Liikenneturva auttaa kuntia tarjoamalla sekä työkaluja että tutkittua tietoa päätösten ja toimenpiteiden tueksi. Työnsarkaa liikenneturvallisuuden parantamisessa ja hyvän turvallisuustilanteen ylläpitämisessä riittää. Parhaimmillaan kunnallinen liikenneturvallisuustyö ei ole kuitenkaan lisätyö vaan osa jokapäiväistä työtä, ajattelutapa.

”Liikenneturvallisuus ei tule koskaan valmiiksi, sillä aina uusia kuntalaisia syntyy, varttuu ja vanhenee, muistuttaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen. Kunnan työntekijöillä on hyvä tilaisuus toteuttaa elinikäistä liikennekasvatusta elämän eri vaiheissa.

Turvallisuuden kuntakartta
Osana kuntakatsausta tehdyssä onnettomuusanalyysissä Liikenneturva listasi turvallisia ”nollavisiokuntia”. Nollavision mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua vakavasti liikenteessä.

”Eri kuntia on vaikea verrata toisiinsa, liikenteen ja muiden olosuhteiden ollessa koko lailla erilaisia, siksi kuntakartta on vain suuntaa -antava ja ajatuksia herättelevä”, toteaa Tarvainen.
Tarkastelujaksona käytettyjen vuosien 2010 - 2012 välillä Suomen runsaasta kolmestasadasta kunnasta löytyi yli 60 sellaista kuntaa, joissa liikenteessä ei ollut viimeisen kolmen vuoden aikana menehtynyt kukaan. Turvallisuuden kuntakartta on tarkasteltavissa Liikenneturvan asiakaslehdestä Liikennevilkku.

Liikenneturva halusi kannustaa kuntapäättäjiä liikenneturvallisuustyöhön ja lähetti yli 9000 suomalaiselle kunnanvaltuutetulle vapaaehtoisesta liikenneturvallisuustyöstä kertovan ja siihen kannustavan julkaisun Liikennevilkku.

Lue lisää Liikennevilkusta 1/2013

Lisätietoja
toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen 020 7282 350
Katso lähin Liikenneturvan aluetoimistosi

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.