Tiedote
Valtakunnallinen

Tilastokeskuksen ennakkotilastojen ja Liikenneturvan keräämien sanomalehtitietojen mukaan tieliikenteessä on menehtynyt marraskuun 9. päivään mennessä saman verran ihmisiä kuin vuonna 2014 yhteensä. Viime vuonna tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 224 ihmistä.

Liikenneturvallisuudessa on pitkään menty parempaan suuntaan, kun asiaa tarkastellaan liikennekuolemissa. Etenkin viime vuosi oli myönteinen. Nyt Suomessa on nähtävissä sama kehitys kuin muualla Euroopassa, jossa pitkään jatkunut hyvä liikenneturvallisuuskehitys on pysähtynyt paikalleen.

”Tämän vuoden kehitys osoittaa tilanteen huonontuneen. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei satunnaisen vaihtelun vuoksi luvuista voi tehdä. Liikenneturvallisuuden paraneminen tapahtuu hitaasti, ja sen eteen tehtävään työhön on satsattava”, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen toteaa.

Henkilöauton kuljettajien ja matkustajien kuolemat lisääntyneet

Ennakkotietojen mukaan kuluvana vuonna heikennystä on tapahtunut eritoten henkilöautossa matkustaneiden turvallisuustilanteessa, sillä henkilöautoissa kuolleiden määrä on palannut parin vuoden takaiselle tasolle. Jalankulkijoina tai pyöräilijöinä kuolleiden määrässä ei ole viime vuotiseen vuoteen verrattuna merkittäviä eroja. 

Suomen, ja koko Euroopan, tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomessa puolittamistavoite tarkoittaa sitä, että vuonna 2020 olisi enintään 136 liikennekuolemaa.

Liikenneturva muistuttaa, että tieliikenteen turvallisuuden eteen on tehtävä jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä. Tavoite voidaan saavuttaa vain lisäämällä yhteistyötä eri hallinnonalojen viranomaisten samoin kuin viranomaisten ja kansalaisten välillä.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva, 020 7282 310
suunnittelija Petri Jääskeläinen, Liikenneturva, 020 7282 322

Tagit: 
liikenneturvallisuus