Tiedote
Pyöräily
Jalankulku
Autoilu
Valtakunnallinen

Liikenneturvan aikaisemmin julkaistuissa selvityksissä yli puolet jalankulkijoista kertoi autojen harvoin pysähtyvän, kun jalankulkija on aikeissa ylittää kadun suojatietä pitkin. Kuljettajan on lain mukaan kuitenkin varauduttava siihen, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä. Autoilijan on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Myös jalankulkijan on suojatielle astuessaan oltava varovainen ja otettava huomioon lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus. On turvallisinta ajatella, että suojateillä kaikilla liikkujilla on vain velvollisuuksia.

Liikenneturvan mukaan suojatieturvallisuuden parantamiseksi on tehtävä pitkäjänteistä, johdonmukaista ja eri tahojen yhteistyötä hyödyntävää kampanjointityötä. Suojatieturvallisuus paranee yhdessä - toiset huomioon ottavaa liikenteen kulttuuria tukien.

Tarkkana suojatiellä -päivää vietetään Radio Novassa maanantaina 6.5 yhdessä Liikenneturvan ja autoalan järjestöjen kanssa. Tarkkana suojatiellä -päivä on osa YK:n kansainvälistä liikenneturvallisuusviikkoa 6.5.-12.5.2013. Liikenneturvallisuusviikolla tuodaan esiin erityisesti jalankulkijoiden turvallisuutta.

Ollaan tarkkana suojatiellä! Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Suojatien eteen pysähtynyt auto huolestuttaa

Aikaisemmissa selvityksissä on myös tullut esiin, että valtaosalla autoilijoista on ollut hankaluuksia jalankulkijoiden havaitsemisessa. Tilanteita joissa jalankulkijaa on vaikea havaita, sattui autoilijoista 38 % mukaan usein ja joka toisen vastaajan (50 %) mukaan vähintäänkin joskus.

Erityisen huolestuttavaa on, että kyselytutkimukseen vastanneista 68 prosenttia piti suojatien eteen pysähtyneen auton ohittamista pysähtymättä yleisenä ilmiönä liikenteessä. Myös monet autoilijat pitävät tätä tilannetta erityisen vaikeaksi, sillä he kokevat, että antamalla tietä jalankulkijalle he voivat tahtomattaan altistaa tämän onnettomuudelle.

Tiedot selviävät Liikenneturvan TNS gallupin kautta keräämästä kyselystä, jossa selvitettiin mielipiteitä ja kokemuksia suojatiekäyttäytymisestä ja -turvallisuudesta. Kysely tehtiin joulukuussa 2011 ja siihen vastasi 1426 suomalaista.

Tarkkana suojatiellä, kun olet

autoilija:
• Noudata liikennevaloja. Erityisesti lapset luottavat liikennevalojen ja suojatien turvaan.
• Anna tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Osoita pysähtymisaikeesi hiljentämällä vauhtia ajoissa.
• Noudata nopeusrajoituksia. Sovita nopeutesi niin, että voit tarvittaessa pysähtyä.
• Kun käännyt risteyksessä tai poistut kiertoliittymästä, väistä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.
• Älä ohita suojatien eteen pysähtynyttä autoa.

jalankulkija:
• Pysähdy suojatien eteen. Noudata aina liikennevaloja.
• Katso rauhallisesti molempiin suuntiin. Kuuntele tuleeko autoja tai muita ajoneuvoja.
• Anna autojen mennä, ellei sinulle anneta tietä.
• Ylitä suojatie liikennettä seuraten, älä juokse.
• Käytä heijastinta hämärän ja pimeän aikaan, myös kaupungissa.
• Ole erityisen varovainen ylittäessäsi monikaistaista tietä. Suojatien eteen pysähtyneen auton
takaa voi tulla toinen, jota on vaikea havaita.

Lisätietoja:

www.liikenneturva.fi/suojatie
toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen p. 020 7282 350

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.

MOLIKE on Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, johon kuuluvat Suomen Taksiliitto, Autotuojat ry, Autoalan Keskusliitto, Autoliitto, Linja-autoliitto, Suomen Autokoululiitto, Suomen Autoteknillinen Liitto sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL.