Tiedote
Valtakunnallinen

Mopoilu on yleinen nuorten liikkumistapa. Lähes joka toinen nuori (15–19-vuotias) ajaa mopolla tai on ollut mopon kyydissä viimeisen vuoden aikana, ikävä kyllä osa myös päihtyneenä. Suomalaisista pojista 15 % ja tytöistä 11 % oli vuonna 2011 eurooppalaisen koululaistutkimuksen mukaan kuljettanut moottoriajoneuvoa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Liikenneturvan vuonna 2013 tekemässä kyselyssä kuusi prosenttia nuorista kertoi ajaneensa mopoa humalassa ja lähes joka kolmas oli ollut humaltuneen kuljettajan seurassa joko mopon, auton tai mopoauton kyydissä.

Riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on korkeimmillaan ensimmäisenä mopovuotena 15-vuotiaana. Alkoholi lisää tuota riskiä. Lisäksi asenteet päihteisiin ja liikenteeseen muokkautuvat jo ennen ajokortin saamista. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä onkin suurin 18-vuotiaissa.

Mopoilua kahden kaljan jälkeen
Valtaosa 15–16-vuotiaista on kokeillut alkoholia. Sen sijaan vain noin puolet 15-vuotiaista tietää tieliikenteen promillerajan olevan 0,5 promillea.

Liikenneturvan kyselyssä noin joka kymmenes nuori on sitä mieltä, että muutama olut ei vaikuta taitavan kuljettajan ajamiseen ja 6 % nuorista koki mopoilun turvalliseksi myös pienessä ”humalassa”.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 15–19-vuotiaiden nuorten mielipiteitä ja omia kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin tammi-helmikuussa 2013 internetpaneeli GallupForumissa.

Kaikkiaan haastateltiin 749 nuorta. Lopullinen haastatteludata painotettiin iän, sukupuolen ja paikkakunnan mukaan edustavuuden takaamiseksi. Tutkimuksen on Liikenneturvan toimeksiannosta suorittanut TNS Gallup Oy.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.

Lisätietoja
koulutusohjaaja Toni Vuoristo p. 020 72782 349 (mopoilu ja mopoilun turvallisuus)
suunnittelija Leena Pöysti p. 020 7282 333 (Nuorisotutkimus 2013)

Mopoilu ja liikenneraittius