Tiedote
Autoilu
Valtakunnallinen

Liikenneturva kartoitti suomalaisten liikennesääntö- ja liikennemerkkituntemusta vuonna 2013. Liikennesääntöjen tuntemus näyttää parantuneen vuodesta 2001.

Autoilijoista 72 % kertoi tuntevansa liikennesäännöt hyvin tai erittäin hyvin. Vähiten ajavat tunsivat mielestään säännöt heikoiten. Miehet osasivat vastata sääntökysymyksiin hieman naisia paremmin ja autoilijat selvästi paremmin kuin ei-autoilevat.

Tunnelissa ei saa tehdä U-käännöstä

Tunnelin alkamisesta kertova merkki kieltää myös U-käännöksen teon.

Vuonna 2006 tieliikennelakiin lisättiin useita uusia liikennemerkkejä. Näistä tunnelin alkamisesta ilmoittavan liikennemerkin tiesi 94 % vastaajista. Merkin tarkemmasta sisällöstä oli kuitenkin epäselvyyksiä. Kolmannes ei tiennyt, että merkki sisältää kiellon tehdä U-käännös. Muihin vuonna 2006 lisättyihin liikennemerkkeihin ja niihin liittyvien sääntöjen tuntemukseen voi tutustua Liikenneturvan selvityksestä Tunnetaanko säännöt 2013.

 

Väistämisvelvollisuudenkin tuntemisessa puutteita

 

Kärkikolmio ilmoittaa väistämisvelvollisuudesta risteyksessä.

Kärkikolmion eli väistämisvelvollisuudesta risteyksessä ilmoittavan liikennemerkin tuntemista mitattiin avovastauskysymyksellä. Oikeaksi vastaukseksi hyväksyttiin oikeanlaiseen toimintaan eli muiden väistämiseen päätyneet vastaukset. Vuonna 2013 vastaajista 91 % tunsi merkin. Tulos oli parempi kuin vuonna 2001. Autoilijoista kärkikolmion tunsi noin 95 % ei-autoilevista vain 70 %.

TNS Gallup kartoitti suomalaisten liikennesääntötuntemusta Liikenneturvan toimeksiannosta keväällä 2013. Kyselyyn vastasi Internetin kautta 1520 henkilöä.

Lisätietoa

koulutusohjaaja Toni Vuoristo p. 020 7282 349

Tunnetaanko säännöt? Liikenneturva 2013

Painokelpoisia kuvia liikennemerkeistä Liikenneviraston sivuilla.