Tiedote
Jalankulku
Kävely ja pyöräily
Mopoautoilu
Mopoilu
Pyöräily
Valtakunnallinen

Koronavirusepidemia on sulkenut kouluja ja vienyt sekä oppilaat, opettajat että vanhemmat tilanteeseen, joka vaatii poikkeusjärjestelyjä. Etäopetukseen sopeutuminen käy kaikilta osapuolilta helpommin, kun tarjolla on valmiita tehtäväpaketteja oikealle kohderyhmälle suunnattuna.

”Liikennekasvatus kuuluu tärkeänä osana opetussuunnitelmaan, ja haluamme kannustaa opettajia pitämään siitä kiinni myös näinä vaikeina aikoina. Olemme tehneet asian helpoksi ja koonneet eri luokka-asteille soveltuvat tehtäväpankit kätevästi samaan paikkaan”, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Liikenneturva tarjoaa opettajille ja muille kasvattajille runsaasti materiaalia ja toimintavinkkejä liikennekasvatuksen toteuttamiseen. Suuri osa monipuolisista harjoituksista soveltuu mainiosti kotiympäristössä tehtäviksi joko itsenäisesti tai huoltajan tuella.

”Kun yhteiskunta on monilta osin kiinni, on hyvä lähteä kävelemään tai pyöräilemään raittiiseen ulkoilmaan vaikka koko perheen voimin. Yhteisistä ulkoiluista voi tehdä myös loistavia käytännön liikennekasvatushetkiä. Omalle lapselle sopiva harjoitus tai tehtävä löytyy varmasti”, kannustaa Markkanen.

Kevät kutsuu fillaroimaan – Filla&Rilla tukee turvallista pyöräilyä

Kevään tullen monessa perheessä kaivetaan pyörät esiin. Lasten turvallista pyöräilyä edistää Liikenneturvan Filla&Rilla, joka on 3.–6.-luokkalaisille suunnattu ilmainen digitaalinen oppimisympäristö. Filla&Rilla on selainpohjainen eikä rekisteröitymistä tarvita, joten se sopii erinomaisesti myös kotiopetukseen poikkeustilan aikana.

”Filla&Rilla motivoi oppilaita pyöräilyn harjoitteluun erilaisten pelien ja monipuolisten tehtävien avulla. Harjoitukset sopivat hyvin vanhempien kanssa tehtäväksi. Vaikka oppimisympäristö onkin suunnattu erityisesti 3.-6.-luokkalaisille, voi tehtäviä tehdä jo alkuopetuksessakin etenkin aikuisen tuella”, selvittää Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

Filla&Rillassa käydään turvallisen pyöräilyn eri osa-alueet läpi suunnitelmallisesti. Tehtävien aiheina ovat muiden muassa sääntötuntemus, turvavarusteiden asianmukainen käyttö sekä ennakointi- ja vuorovaikutustaidot liikenteessä.

”Omalle lapselle sopivat tehtävät löytyvät helposti, sillä oppimisympäristön tasot ovat suunnattu eri luokka-asteille. Käyttö on myös palkitsevaa, sillä jokaisen oppimisosion läpäisyn jälkeen oppilaalle latautuu todistus. Siihen on kirjattu erilaisia tehtäviä kotona ja lähiympäristössä tehtäväksi, joten Filla&Rillan käyttö yhdistyy saumattomasti oikeassa liikenneympäristössä tapahtuvaan harjoitteluun”, Maasalo toteaa.

Katso Liikenneturvan vinkit etäopiskeluun osoitteessa www.liikenneturva.fi/etäopiskelu

Tagit: 
liikennekasvatus