Tiedote
Muu liikennemuoto
Turku

Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä on valinnut Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -kiertopalkinnon saajaksi Liedon kunnan. Kiertopalkinto saapuu Lietoon Naantalin kaupungilta, joka oli sen ensimmäinen haltija vuonna 2018.

Perusteluina palkinnon myöntämiselle on muun muassa kunnan pitkäjänteinen, tuloksekas ja laaja-alainen liikenneturvallisuustyö, jossa osallistetaan poikkeuksellisen kokonaisvaltaisesti kunnan eri toimijoita.

”Infrastruktuurin kehittämisellä voidaan merkittävästi edesauttaa turvallista liikkumista, mutta pelkästään sillä ei vielä päästä viiden tähden tulokseen. Liikkujien valinnat ja asenteet ovat aina avainasemassa. Lieto on ollut poikkeuksellisen oma-aloitteinen ja määrätietoinen turvallisen liikennekäyttäytymisen edistämisessä. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen kaikilla”, muistuttaa koulutusohjaaja Elias Ruutti Liikenneturvan Turun aluetoimipisteestä.

Kunnan johdon tuki tärkeää

Viiden tähden statukseen vaikutti myös se, että valtakunnallisellakin tasolla mitattuna Liedossa tapahtuu vähän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia.

”Liedossa näkyy hyvin järjestelmällisen liikenneturvallisuustyön vaikutus. Panostus liikenneturvallisuuteen on kannattanut ja kannattaa edelleen. Taajamissa tapahtuvien onnettomuuksien vähentäminen ei tapahdu yhdessä yössä, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä. Liikenneturvallisuustyön onnistuminen edellyttää kunnan johdon käytännön tukea.  Liikenneturvallisuuden parantamisella vähennetään onnettomuuksien määrää, ja samalla myös kaupunkiympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja käytettävyys paranevat”, kiittelee liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Palkinnon luovutti Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä ja sen vastaanotti Liedon kunnan liikenneturvallisuusryhmä.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä ovat mukana poliisi, ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Satakunnan liitto, Turun tieliikennekeskus, Liikenneturva, Destia, Pelastuslaitokset sekä myös yksityisiä asiantuntijajäseniä.

Lisätietoja:

liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus (puh. 0400 824 207)
koulutusohjaaja Elias Ruutti, Liikenneturva (puh. 050 472 4004)
kunnallistekniikkapäällikkö Henna Paajanen, Liedon kunta (puh. 050 407 7275)

Tagit: 
liikenneturvallisuus