Tiedote
Vaasa

”Lapuan kaupungin liikenneturvallisuustyö ansaitsee tunnustuksen aktiivisesta, aidosta ja pitkäjännitteisestä työstä. Toiminnan jatkuvuus ja tavoitteellisuus seurantaa ja arviointia unohtamatta ovat avainasemassa lapualaisessa liikenneturvallisuustyössä”, toteaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Lapualla liikenneturvallisuustyön suunnitelma tehdään joka vuosi ja se kattaa kaikki hallintokuntien liikenneturvallisuutta ja liikennekäyttäytymistä edistävät toimenpiteet.

”Suunnitelman tavoitteena on turvallisen liikennekäyttäytymisen ja turvallisuutta arvostavien asenteiden edistäminen sekä turvalaitteiden käytön lisääminen. Tehtyjä toimenpiteitä seurataan ja ne arvioidaan vuosittain”, kertoo Lapuan tekninen johtaja Ahti Latvala.

Elinikäinen liikennekasvatus avainasemassa

”Neuvoloiden, päiväkotien, koulujen, nuorisotoimen sekä seurakunnan toiminta lasten ja nuorten turvallisuuden edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Esteettömyyskartoituksen tulosten konkretisoiminen puolestaan edesauttaa ikääntyvien liikkumista ja hyvä työmaasuunnittelu kevyen liikenteen turvallisuutta”, Latvala toteaa.

Lapuan laaja-alaista liikenneturvallisuustyötä tehdään hyvässä yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin, sairaanhoitopiirin, autoliiton paikallisyhdistyksen, seurakunnan, ELY-keskuksen ja Liikenneturvan kanssa. Laaja yhteistyö eri toimijoiden kesken motivoi kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän edustajia viemään liikenneturvallisuuden osaksi jokapäiväistä työtä omissa hallintokunnissaan.

”Liikenneturva on omalta osaltaan edistänyt lapualaisten liikenneturvallisuutta levittämällä hyviä käytäntöjä, kouluttamalla henkilöstöä ja tuottamalla materiaaleja eri ikäryhmien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi viikko sitten Lapuan lukiolaiset ja teknisen keskuksen työntekijät saivat koulutusta autoilusta, turvavyön käytön merkityksestä ja päihteistä liikenteessä”, toteaa Liikenneturvan Vaasan toimipisteen yhteyspäällikkö Heli Lintamo.

Liikenneonnettomuuksien määrä ei ole Lapualla vähentynyt tavoitteiden mukaisesti

Vuonna 1995 Lapuan tieliikenteessä tapahtui 114 poliisin raportoimaa onnettomuutta, joissa kuoli 4 henkilöä ja 35 loukkaantui. Alustavien tietojen mukaan Lapuan liikenneonnettomuuksissa kuoli 3 henkilöä ja 26 loukkaantui vuonna 2013.

Positiivista kehityksessä on se, että kevyen liikenteen onnettomuudet (pyöräily-jalankulku-mopoilu) ovat vähentyneet. Tähän ovat vaikuttaneet liikenneympäristön parantamistoimenpiteet ja oleellisesti myös kunnassa tehty liikennekasvatus- ja tiedotustyö.

Lisätiedot:

Lapuan tekninen johtaja Ahti Latvala p. 06 438 4600
Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen p. 020 7282 350
Liikenneturvan Vaasan toimipisteen yhteyspäällikkö Heli Lintamo p. 020 7282 376

Taustaa:

Alueellinen liikenneturvallisuustyön kehittäminen käynnistettiin Vaasan läänissä 1993. Lääninneuvottelukunnan asettama liikenneturvallisuustyöryhmä sai vuonna 1994 valmiiksi liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelman. Läänin suunnitelman yhteydessä valmistui suunnitelma myös kahdelle kokeilukunnalle: Lapuan kaupungille ja Kauhajoen kunnalle.

Kuntien liikenneturvallisuussuunnittelu jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy liikenneympäristön kehittämiseen. Toinen osa puolestaan suuntaa toimenpiteitä ihmisen käyttäytymiseen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen henkilötasolla siten, että kuntalaisten on turvallista liikkua ympäristössään.

 

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.

Tagit: 
kunnat, liikenneturvallisuustyö