Tiedote
Autoilu
Jalankulku
Kouvola

Suojateiden turvallisuus puhuttaa päivittäin, sillä suomalaiset ovat tyytymättömiä vallitsevaan suojatiekulttuuriin. Liikenneturvan joulukuussa 2013 tehdyn kyselyn mukaan lähes kaikki vastaajat pitivät tärkeänä, että kotikadulla olisi turvallista liikkua jalankulkijana ja että omassa asuinympäristössä annettaisiin jalankulkijoille tilaa suojatiellä. Tämän vuoden heinäkuussa autoilijoille tehdyssä Liikenneturvan kyselytutkimuksessa tuli esille, että 63 prosenttia autoilijoista koki jalankulkijoiden tulevan usein suojatielle yllättäen, autoja varomatta. Kaikilla tienkäyttäjillä näyttäisi siis olevan vara parantaa toimintaansa suojatiellä ja sen läheisyydessä liikkuessaan, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Anna-Maija Hinkkanen.

Kauppakadun ja Ratakadun
risteyksestä aloitetaan

Lappeenrannassa vaarallisia risteyksiä kaupungin onnettomuustilastojen mukaan ovat mm. Snellmaninkadun ja Koulukadun, Simolantien ja Ratakadun sekä Kauppakadun ja Kirkkokadun risteykset. Liikenneturvallisuusryhmän suojatiekampanjan kohteeksi valittiin vilkas Kauppakatu, jonka suojateiden läheisyyteen liikenneturvallisuusväki jalkautuu torstaina aamuliikenteen aikaan. Tapahtuma aloitetaan Kauppakadun ja Ratakadun risteyksestä. Liikenneturvallisuusryhmäläiset haluavat toiminnallaan havahduttaa aamun kiireiset kulkijat siihen, että vauhtia hidastamalla, päätä kääntämällä ja ajamalla ennakoiden vaaratilanteita voidaan välttää ja turvallisuuden tunnetta parantaa.

Heijastimet ja valot käyttöön

Lähestymme suojatieonnettomuuksien huippuaikaa, sillä kaksi kolmesta suojatiellä tapahtuvasta kuolemantapauksesta sattuu loka- ja tammikuun välisenä pimeänä aikana. Yli kolmannes jalankulkijoiden kuolemista ja loukkaantumisista sattuu suojatiellä. Vuonna 2012 Lappeenrannassa katuverkolla henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 64 prosenttia oli kevyen liikenteen onnettomuuksia.

Nyt jokaisen kävelijän ja pyöräilijän kannattaa näyttää loistavalta, jotta autoilijat näkevät heidät ja pystyvät toimimaan turvallisesti ja ehtivät tarvittaessa pysähtyä suojatien eteen. Torstaiaamuna Kauppakadun kautta kulkemalla monella on mahdollisuus saada uusi heijastin tai pyörään valaisin.

Lisätiedot:

 

  • yhteyspäällikkö Anna-Maija Hinkkanen, Liikenneturva, puh. 020 728 2369 ja 040 719 5394
  • Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja, turvallisuus- ja
    riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen, puh. 040 358 1443
  • suunnittelija Alexandru Simut, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 568 4091