Tiedote
Valtakunnallinen

Suuntamerkkiä tulee näyttää aina kun ajoneuvoa siirretään sivusuunnassa; eli kääntyessä, kaistanvaihdon yhteydessä, ohitettaessa tai tien reunasta liikkeelle lähtiessä. Liikenneturvan tänä vuonna toteuttamien seurantojen* mukaan 86 prosenttia autoilevista käyttää vilkkua kääntyessään.

”Harva kuljettaja on ajatustenlukija. Vilkkua käyttämällä kuljettaja kertoo muille kulkijoille aikeistaan, eikä toisten tarvitse arvailla ajolinjojen perään. Oikea-aikaisesti kytketty suuntamerkki antaa muille aikaa ja tilaa toimia, vältytään turhilta jarrutteluilta ja ehkäistään mahdollisia vaaratilanteita. Etenkin huonolla kelillä tai pimeällä on entistä tärkeämpää ilmaista omat aikeet riittävän ajoissa muille”, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen.

On kuitenkin huomattava, että vilkun näyttämisen lisäksi kääntymisen turvallisuus on varmistettava aina ennen ratin kääntämistä.

”Vilkun käytön lisäksi kuljettaja kertoo aikeistaan kääntyä hidastamalla nopeutta, jarruvaloilla, ajolinjan valinnalla ja tarpeen mukaan myös katsekontaktilla”, Nieminen muistuttaa.

Vilkku ei kulu käytössä

Liikenneympyrästä poistuttaessa näytetään ajoissa vilkkua oikealle ja väistetään kävelijöitä ja pyöräilijöitä.

Myös liikenneympyrästä ulos ajettaessa tulee näyttää suuntamerkkiä. Nieminen korostaa, että vilkun näyttäminen kannattaa aina, vaikka ympyrän tuntumassa ei toisia ajoneuvoja havaitsisikaan.

”Vilkun oikea käyttö parantaa sujuvuutta ja turvallisuutta kiertoliittymissä. On muistettava, että vilkun viesti on tarpeellinen myös kevyen liikenteen väylän käyttäjille, kävelijöille, pyöräilijöille ja mopoilijoille”, Nieminen muistuttaa.

*Liikenneturvan seurannoissa havainnoidaan käyttikö kuljettaja suuntamerkkiä kääntyessään vai ei. Kuljettajan tulkitaan antaneen suuntamerkin, vaikka se ei tapahtuisikaan hyvissä ajoin ennen kääntymistä. Suuntamerkin antamisen on kuitenkin tapahduttava käännyttäessä, eikä esimerkiksi kääntymistä edeltävän kaistanvaihdon yhteydessä. Havaintoja tehtiin vuonna 2016 yhteensä 9902 ajoneuvosta.

Tagit: 
vilkun käyttö, suuntamerkki, seurannat, liikennekäyttäytyminen, liikenneympyrä