Tiedote
Lahti

Liikenneturva vertaili kesä-heinäkuun vaihteessa suuntamerkin käyttöä Lahden ja Kouvolan kiertoliittymissä. Molemmissa kaupungeissa tarkkailun otos oli noin 1800 ajoneuvoa. Tarkkailun aikana kiertoliittymässä ajaneista vilkkua näytti liittymästä poistuessaan Kouvolassa 65 prosenttia ja Lahdessa 64 % kuljettajista.

Tavallisen risteyksen vilkkukäyttäytymiseen verrattuna Lahden ja Kouvolan liikenneympyröissä on kuljettajilla parantamisen varaa. Liikenneturva seuraa autoilijoiden suuntamerkin käyttöä vuosittaisilla tarkkailuilla, jotka tehdään niin sanotuissa tavallisissa risteyksissä. Vuonna 2015 kolme neljästä autoilijasta käytti vilkkua kääntyessään.

”Kiertoliittymästä poistuttaessa jää siis lahtelaisilla ja kouvolalaisilla autoilijoilla suuntamerkki näyttämättä selkeästi normaalia risteystä useammin. Liikenneturvan selvityksen* mukaan lähdes jokainen kuljettaja tietää, että liikenneympyrästä poistuttaessa tulisi näyttää suuntamerkkiä, eli tietämättömyydestä ei ole kyse”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Lattu kommentoi.

Vilkuttaen pois ympyrästä

Kiertoliittymään, tai tutummin liikenneympyrään, saapuvien ajoneuvojen ei tarvitse näyttää suuntamerkkiä. Kiertoliittymästä poistuvien ajoneuvojen sen sijaan on aina näytettävä suuntamerkki oikealle.

”Riittävä vilkuttaminen antaa muille ympyrän käyttäjille riittävästi aikaa reagoida ympyrästä poistuvan suunnitelmiin parantaen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Isommissa kiertoliittymissä voi olla useampia ajokaistoja, jolloin kaistaa vaihdettaessa on näytettävä suuntamerkki”, Lattu opastaa.

Tieliikennelain (35 §) mukaan suuntamerkki on annettava hyvissä ajoin ennen aiottua toimenpidettä, ja sen on oltava hyvin näkyvä ja ymmärrettävä. Merkinanto ei kuitenkaan vapauta kuljettajaa velvollisuudesta varmistua siitä, ettei aiottu toimenpide aiheuta vaaraa muille tienkäyttäjille.

Autoilija – huomioi pyöräilijät ja jalankulkijat

Lähes puolet Suomen tieliikenteessä tapahtuvista loukkaantumisista tapahtuu taajamissa. Varsinkin taajamien risteysalueet ovat otollisia paikkoja loukkaantumiseen johtaville liikennevahingoille.

”Kiertoliittymä on turvallinen liittymätyyppi, sillä ympyrässä ajonopeudet ovat hitaampia ja ajoneuvojen risteämiskulmat loivempia. Liikenneympyrä myös parantaa liikenteen sujuvuutta ja mahdollistaa pienemmiltä sivuteiltä joustavan liittymisen päätielle ruuhkaisimpinakin aikoina. Vaaratilanteita ympyrässä aiheutuu erityisesti kevyelle liikenteelle. Autoilijan keskittyessä muihin kanssa-autoilijoihin, jää pyöräilijät ja jalankulkijat usein liian vähälle huomiolle. Kuljettajan on muistettava väistää heitä ennen ympyrään menoa sekä sieltä poistuttaessa”, Lattu painottaa.

*Liikenneturvan selvityksiä 2/2013, Tuomas Mansikka ja Leena Pöysti

Tagit: 
liikenneympyrä