Tiedote
Valtakunnallinen

Kunnat tekevät liikenneturvallisuustyötä jokainen omalla tavallaan ja erilaisin panostuksin. Kuntalaisten oma aktiivisuus on tärkeää, sillä liikkumisen turvallisuuden edistäminen jää usein muiden asioiden varjoon. Turvallinen liikkuminen on perusoikeus, ja liikenneturvallisuus koskee jokaista kuntalaista.

”Liikenneturvallisuus on tärkeä osa paitsi kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, myös ympäristön viihtyisyyttä. Liikenneturvallisuutta ei voi mieltää vain kadun- ja tienpidon asiaksi, vaan se kytkeytyy moneen muuhun kunnan toimintaan. Liikenneturvallisuuden ei voi myöskään katsoa tulevan koskaan valmiiksi, sillä uusia kuntalaisia syntyy, varttuu ja vanhenee aina”, tiivistää Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski.

Liikenteen henkilövahinkoja ja tunnetta turvattomuudesta voidaan ehkäistä monin tavoin. Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle.

”Turvallinen liikenne on yhteispeliä ja olisi tärkeää, että kaikki liikenteessä toimijat voisivat tuntea olonsa turvallisiksi, missä kunnat tekevät arvokasta työtä”, kiittää Trafin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari.

Verkko-opas pureutuu käytännön haasteisiin

Työnsarkaa liikenneturvallisuuden parantamisessa ja hyvän turvallisuustilanteen ylläpitämisessä riittää. Kuntaliitto, Liikenneturva, Liikennevirasto ja Trafi ovat toteuttaneet kuntien liikenneturvallisuustyön avuksi käsikirjan, jonka kirjoitustyöstä vastasivat Juha Heltimo Strafica Oy:sta ja Annu Korhonen Linea Konsultit Oy:sta. Käsikirjasta on nyt julkaistu myös käytännönläheinen verkko-opas, joka löytyy osoitteesta www.liikenneturva.fi/kuntaopas.

Yksi mittari kuntien liikenneturvallisuustyölle on se, onko kunnalla ajan tasalla oleva liikenneturvallisuussuunnitelma ja sen toteuttamista ohjaava liikenneturvallisuustyöryhmä. Liikenneturvallisuustyön verkko-oppaassa käydäänkin käytännön tasolla läpi liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta ja miten se otetaan käyttöön. Verkko-oppaassa annetaan myös käytännön toimenpidesuosituksia jokaiselle hallintokunnalle.

”Eri kuntia on vaikea verrata toisiinsa, liikenteen ja muiden olosuhteiden ollessa koko lailla erilaisia. Työn jatkuvuuden varmistamiseksi jokaisessa kunnassa on tarpeen oma liikenneturvallisuussuunnitelma, jota täydentää vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma, johon on rajattu kunkin alueen tärkeimmät teemat”, Tuomikoski toteaa.

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski, Liikenneturva, 020 7282 309
johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, Trafi, 029 5347 089

Tagit: 
kuntaopas, kunnat, liikenneturvallisuustyö