Tiedote
Jyväskylä

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan aamuliikennettä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa.

Tarkka paikka on Muuramentien ja Mäkeläntien risteys. Tapahtumassa myös opastetaan koululaisia turvalliseen tien ylittämiseen.

Liikenneturvan automaattinen mittauslaite seurasi autoilijoiden ajonopeuksia Muuramentiellä Mäkelänmäen koulun kohdalla keväällä 2015. Neljän päivän seurannan aikana mittauspaikan ohitti 17492 ajoneuvoa. Vain yksi kymmenestä ajoneuvosta noudatti paikalla olevaa 40 km/t nopeusrajoitusta. Kaksi kolmasosaa ylitti rajoituksen yli kymmenellä kilometrillä.

Muuramentien koulumatkaliikenne on vilkasta, sillä vieressä sijaitsevat Mäkelänlänmäen ja Nisulanmäen koulut sekä Muuramen lukio.

Nopeusrajoituksen noudattaminen tekee koulutien turvallisemmaksi

Taajamien nopeusrajoitukset antavat turvaa liikenteen heikommille osapuolille. Ne sekä ennaltaehkäisevät onnettomuuksia että lieventävät näiden seurauksia. Kävellen kulkevan mahdollisuus jäädä henkiin heikkenee selvästi, jos auto törmää tähän yli 40 km/h nopeudella. Siksi lievienkin ylinopeuksien merkitys korostuu kaupunkiliikenteessä.

Laissa velvoitetaan ajoneuvon kuljettajaa antamaan esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Moni autoilija kuitenkin kokee, että suojatietilanteet tulevat eteen yllättäen. Liikenneturvan kyselyssä * peräti 63 prosenttia autoilijoista koki, että jalankulkijat tulevat yllättäen suojatielle autoja yhtään varomatta. Viidesosa kertoi joutuneensa usein jarruttamaan äkillisesti, ettei ajaisi jalankulkijan päälle. Jos tietä ylittävää ei huomaa kuin vasta viime tingassa, nopeutta on monesti liikaa.

Suojatie on myös sopimus kunnioituksesta. Sinä teet suojatien -kampanjan tavoite on parantaa liikenneturvallisuutta edistämällä turvallista liikennekäyttäytymistä suojateiden yhteydessä.

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva, p. 0400 640 688
Vanhempi konstaapeli Jouko Meriläinen, Sisä-Suomen poliisilaitos, p. 040 827 5344

*Kyselytutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta YouGov Finland. Tiedot kerättiin www-kyselynä heinäkuussa 2014. Kyselyyn osallistui yhteensä 1001 suomalaista, joista autoilijoita oli 814.

Tagit: 
suojatie