Tiedote
Jyväskylä
Kouvola
Lahti

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan Opettajailtapäiviä ja kuulemaan, millaista on tämän päivän liikennekasvatus ja millainen on lasten ja nuorten liikenneturvallisuustilanne Suomessa.

Lapsen valmiudet liikkua liikenteessä itsenäisesti kehittyvät vähitellen. Koulumatkaa ensi kertaa kulkeville lapsille tyypillistä on ajoittainen tarkkaavaisuuden herpaantuminen ja impulsiivisuus. Lapsien on myös vaikea arvioida nopeuksia tai etäisyyksiä. Vielä 9–10-vuotiaillakin, eli kolmas- ja neljäsluokkalaisillakin, riskitilanteiden havaitseminen ei ole kehittynyt aikuisen tasolle.

Jokainen vanhempi haluaa, että koulupäivä on lapselle turvallinen myös koulumatkan osalta. Vanhemmat myös odottavat koulujen panostavan liikennekasvatukseen. Liikenneturvan kyselyyn* vastanneiden koululaisten vanhempien mielestä sopiva tuntimäärä liikennekasvatusta olisi 12 tuntia kouluvuotta kohti. Turvallisen liikkumisen läpikäyminen tulisikin olla osa oppilaiden koulupäivää.

Liikennekasvatuksen tulisi olla tavoitteellista ja jatkuvaa

Liikennekasvatusta ei tehdä sormi pystyssä ja pelkkiä sääntöjä kerraten, vaan oppiminen nähdään vuorovaikutteisena tapahtumana jossa oppilaat ottavat vastuuta ja pohtivat yhdessä turvallisia tapoja toimia liikenteessä. Esimerkiksi kiperä kävely on toiminnallinen harjoitus, jonka avulla käsitellään kännykän käyttöä liikenteessä. Sen ja muiden koulujen liikennekasvatuksen tueksi suunniteltujen harjoitusten avulla pohditaan myös päihteiden aiheuttamia riskejä liikenteessä, eri tienkäyttäjiä koskevia liikennesääntöjä, suojateiden kunnioittamista tai koulumatkojen vaaranpaikkoja.

Liikenneturva tukee koulujen liikennekasvatusta tuottamalla aineistoa ja kouluttamalla opettajia. Opettajailtapäivä tarjoaa opettajille mahdollisuuden täydentää liikennekasvatuksen osaamistaan. Tänä syksynä koulutus keskittyy erityisesti siihen, miten liikennekasvatus näkyy uusissa opetussuunnitelmissa ja miten opettajat voivat lisätä liikennekasvatusta eri oppiaineisiin luontevasti ja helposti.

Opettajailtapäiviä järjestetään:

  • torstaina 27.8. klo 14–17 Jyväskylässä Ravintola Harmoonissa (Hannikaisenkatu 39)
  • torstaina 27.8. klo 17.30-20 Lahdessa Lahden Seurahuoneella (Aleksanterinkatu 14)
  • tiistaina 1.9. klo 17.30-20 Kouvolassa Sokos Hotel Vaakunassa (Hovioikeudenkatu 2)
  • 15.10.            Turku
  • 21.10.            Hämeenlinna
  • 28.10.            Helsinki
  • 5.11.              Tampere

Lisätietoa tilaisuuksista antavat:

yhteyspäällikkö Leena Piippa, Jyväskylän toimipiste, p. 0400 640 688
koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski, p 0400 610 742 (Lahti ja Helsinki)
yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, Kouvolan toimipiste, p. 040 534 1183
yhteyspäällikkö Marko Nieminen, Tampereen toimipiste, p. 050 406 4100 (Hämeenlinna ja Tampere)
yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen, Turun toimipiste, p. 050 387 2890

*Liikenneturva keräsi kouluikäisten (716-vuotiaiden) vanhempien mielipiteitä liikennekasvatuksesta helmikuussa 2014 TNS Gallupin Internetpaneelissa (n 701). Selvitys: Suhtautuminen liikennekasvatukseen, Liikenneturva 2014